hlavicka

Kolpašské vodné nádrže

Do skupiny Kolpašských vodných nádrží patrili:

Veľká a Malá Kolpašská, Rybník


Malá Kolpašská vodná nádrž, k. ú. Banský Studenec – Vodná nádrž sa nachádza nad obcou, tesne vedľa Veľkej Kolpašskej vodnej nádrže v nadmorskej výške 599 m, s ktorou bola vybudovaná naraz. Koruna hrádze je 76 m dlhá, 15 m široká, výška hrádze je 6,8 m. Najvyšší stav vody je 6,6, m, jej objem je 109 400 m³. Po výstavbe v r. 1673 sa voda z nádrže prepúšťala do Kolpašskej veľkej vodnej nádrže.

      

Veľká Kolpašská vodná nádrž, k. ú. Banský Studenec – Vodná nádrž bola vybudovaná podľa návrhu S. Mikovíniho z roku 1730 spolu s Malou vodnou nádržou nákladom 35 000 zlatých.  Po viacerých problémoch bola v roku 1746-1747 podľa Mikovínikho návrhu z roku 1735 postavená nižšie položená nová vyššia hrádza a zvýšila tak objem a plochu nádrže. Bola treťou najväčšou z vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice svojim objemom takmer 800 000 m³. Vodná nádrž leží v nadmorskej výške 599 m. Dĺžka hlavnej osi tajchu je 625 m. Dĺžka koruny hrádze je 182 m, šírka 21 m, výška hrádze od päty je 14 m. Najvyšší stav vody je 13,5 m. Dĺžka prívodných zberných jarkov presahovala 10 km. Voda nádrže pôvodne odtekala vodným jarkom vybudovaným veľkým nákladom na stupy v Rybníckej doline pri novej železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Odtiaľ pretekala do Rybníckej vodnej nádrže, kde poháňala banskú pílu. Voda, ktorá  sa privádzala z vodnej nádrže stačila úplne pokryť spotrebu vody v starej banskoštiavnickej flotačnej úpravni. Obe vodné nádrže sú po rekonštrukcii a dnes ich voda tvorí podstatnú časť objemu vody v potoku Jasenica tečúcemu smerom do Banskej Belej a ústiacemu do Hrona. Dnes sú obe opäť po rekonštrukcii a sú napustené po svoju max. hladinu.

Rybník - zaniknutá vodná nádrž 

 

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta