hlavicka

Vedenie spolku

Na ostatnom Valnom zhromaždení Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku dňa 27.1.2022 v historickej veľkej sále Pizzerie sv. Barborka v Banskej Štiavnici bol pre aktuálny rok 2022 zvolený predseda spolku, a na 1. riadnom zasadnutí riadiaceho výboru spolku, takisto v priestoroch veľkej sále Pizzerie sv. Barborka v Banskej Štiavnici, boli dňa 10.2.2022 zvolení členovia výboru a jednotlivé komisie. Tu sú výsledky voľby:

Predseda: Ing. Richard Kaňa

Kontrolná komisia:

predseda:   Ing. Marian Adamský
členovia:   PhDr. Jozef Labuda, CSc. 
    Ing. Ivan Gregáň

Riadiaci výbor: Ing. Richard Kaňa, Ing. Marián Adamský, Ing. Ivan Bača, Ing. Milan Durbák, Ing. Milan Ferenc, Ing. Ivan Gregáň, RNDr. Mária Gubrianska, PhDr. Daniel Harvan, Ing. Jozef Karabelly, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Ondrej Michna, Vladimír Nemčok, Jozef Osvald, Ing. Erik Sombathy, Milan Šesták, RNDr. Karol Weis, PhD., Štefan Psotný. Ing. Lubomír Lužina.

 

Podpredsedovia: RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Erik Sombathy, Ing. Marián Adamský, Ing. Jozef Karabelly

Výkonný tajomník: Ing. Milan Durbák

Hospodár: Ing. Milan Ferenc

Vedúci vzdelávacej sekcie: RNDr. Mária Gubrianska

Vedúci publikačnej sekcie: RNDr. Karol Weis, PhD.

Vedúci sekcie starostlivosti o banské technické pamiatky: PhDr. Daniel Harvan

Členovia:  Ing. Ondrej Michna

Vedúci štafážnej sekcie: Vladimír Nemčok

Vedúci sekcie dokumentaristiky: Jozef Osvald, Ing. Ľubomír Lužina

        Členovia:  Ing. Ondrej Michna

Zástavník spolku: Štefan Psotný

Vedúci sekcie mládeže: Slavomír Michna,

        Členovia:  Bc. Michal Sásik, Bc. Adam Balážfy


Zúčastnení: Ing. Kaňa, Ing. Adamský, Dr. Weis, Ing. Sombathy, Ing. Durbák, J. Osvald, Dr. Gubrianska, Ing. Gregáň, M. Šesták, V. Nemčok, Š. Psotný, Dr. Labuda, Dr. Harvan, Ing. Sombathy, Ing. Ferenc, Ing. Karabelly, Mgr. Ernek


partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta