hlavicka

Členská základňa

Z O Z N A M Č L E N O V

BANSKOŠTIAVNICKO-HODRUŠSKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

ku dňu jeho ustanovenia, t. j. 19. novembra 1992, doplnený 2. 1. 2001, 14. 8. 2001, 26. 9. 2001, 02.01.2002, 3.5.2002, 13.11.2002, 5.3.2003, 26.8.2003, 06.11.2003, 07.01.2004, 23.8.2004, 23.11.2004, 30.12.2004, 31.12.2006, 28.8.2007, 4.10.2007,23.10.2008,13.10.2009,31.12.2009, 17.5.2010, 8.7.2010, 25.10.2010, 4.2.2011, 17.10.2011, 24.11.2011, 3.1.2012, 1.8.2012, 8.11.2012, 7.12.2012, 31.1.2013, 22.5.2013, 3.7.2013, 31.10.2013, 4.8.2015, 13.4.2016, 27.10.2017 a


 

Zoznam členov je aktualizovaný k dátumu: 13. marca 2019 (Kliknite na tento riadok)

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta