hlavicka

Akcie spolku

image

20. Valné zhromaždenie spolku, 24.11. 2011

image

Rekonštrukcia Dolného prekopu k šachte Lill

image

Náckov pochod 29.7.2011

image

Seminár Prírodné a technické pamiatky UNESCO

image

Nácov výjazd do Dúbravy - 15.04.11

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2011

image

Náckov výjazd do Dúbravy

image

5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska 21-24.6.2012

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2012

image

Znovuvysvätenie kaplnky Šmintorín

image

Slávnostný šachtág, Salamander 2012, 6.9.2012

image

UP_Úpravňa rúd Hodruša + portál banského turizmu

image

Banská Hodruša – Baňa Rabenstein (1)

image

Banská Hodruša – Baňa Rabenstein (2)

image

20. výročie založenia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku

image

XXI. Valné zhromaždenie spolku 29.11.2012

image

XXI. Výročný šachtág, 29.11.2012

image

Krst publikácie Terra Banensium

image

Osadenie pamätnej tabule: Ján Pettko

image

Krst publikácie Almanach banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 1992 – 2012

image

p. Jolana Šamová, 80-ročná

image

Ing. Peter Moravitz, 85-ročný

image

UP_Aktivity HBP, a.s. v zahraničí

image

Stretnutie Rudnobanských predákov a členov razičských kolektívov 2013

image

Slávnostný minišachtág so skokom cez kožu prof. Juraja Majzlana, PhD., 13.2.2013

image

UP_Minerály v múzeu na bani Starovšechsvätých

image

Ing. Dalma Štepáneková, 80-ročná

image

4. Rudnobanský šachtág, 2. Rozálčiansky šachtág, 13. Jozefovské stretnutie

image

p. Peter Vrťo, 80 ročný

image

Nácov výjazd do Dúbravy 2013

image

9. ročník Náckova Štiavnica

image

UP_Staré mesto, Glanzenberg, Vodárenské VN

image

Osadenie pamätnej tabule: J. K. Hell

image

Hodrušské hlbiny

image

UP_Dolná Huta

image

Ing. Erik Sombathy, 50-ročný

image

Doc. Ivan Herčko, 70-ročný

image

Dr. Ján Novák, 70-ročný

image

16. Náckov pochod, 2.8.2013

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2013

image

Slávnostný šachtág – Salamander 2013, 5.9.2013

image

Ing. Milan Durbák, 65-ročný

image

Ing. Jozef Karabelly, 55-ročný

image

XXII. Valné zhromaždenie spolku

image

XXII. Výročný šachtág

image

Staroročné stretnutie

image

Ing. Ladislav Sombathy, 90-ročný

image

UP_Huta

image

UP_Peking to Paris (cez Hodrušu)

image

Dr. Jozef Karabelly, 85-ročný

image

Šachtágy: 5. Rudnobanský, 3. Rozálčiansky, 14. Jozefovské stretnutie

image

UP_Pfunderer Berg

image

Nácov výjazd do Dúbravy 2014

image

NS2014

image

Krst knihy M. Augustína – Nová tvár vo výtvarnom prejave doby kamennej

image

Slávnostné odhalenie zrekonštruovaného portálu Ján

image

Odhalenie portálu Ján, doplnok

image

UP_Po stopách členov cisárskej rodiny z roku 1764

image

Náckov štiavnický pochod 2014

image

3. ročník obnovenej "Šmintorínskej púte"

image

Ing. Julien Siládi, 80-ročný

image

Slávnostný šachtág po VZ (20.11.2014)

image

Pamätná tabuľa Samuelovi Piltzovi

image

Staroročné zasadnutie výboru 2015

image

Banícky ples 2015

image

p. Ján Jakubík, 80-ročný

image

6. Rudnobanský a 4. Rozálčiansky šachtág + 15. Jozefovské stretnutie

image

UP_Jozef Kováčik (1931 – 2015) a Kosovo 2015

image

Otvorenie NCH Glanzenberg

image

Nácova Štiavnica 2015

image

A.L. Ruprecht – odborný seminár

image

A.L. Ruprecht – odhalenie pamätnej tabule

image

Šachtág na počesť geológov z Austrálie

image

Hodruša-Hámre – štôlňa Anna

image

100. výročie narodenia Jozefa Vášáryho

image

Seminár „Baníctvo v Štefultovskej doline”

image

18. Náckov štiavnický pochod

image

UP_Príspevok geofyziky pri lokalizovaní archeologických objektov

image

Salamandrové dni 2015 – Slávnostný šachtág

image

Ing. Vojtech Lipovský, 80-ročný

image

I. zasadnutie riadiaceho výboru spolku

image

UP_Smelý Náco v Afrike

image

Banícky ples 2016

image

UP_Tajchy známe aj neznáme

image

Peter Bazálik, 80-ročný

image

Posledná rozlúčka s Ing. Milanom Urbánekom

image

šachtágy Hodruša

image

Náckova Štiavnica 2016

image

Ing. Ivan Bača a Ing. Karsten Ivan, 50-roční

image

Milan Mertel, 70-ročný

image

Ing. Erich Veselenyi, 50-ročný

image

Náckov pochod 2016

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku (2016)

image

doc. Ladislav Welward, 80-ročný

image

Krst knihy R. Kaňu – Odkazy minulosti

image

Ing. Pavol Janči, 85-ročný

image

Ing. Michna, 60-ročný

image

Akademici – veteráni, 2016

image

Odhalenie pamätnej tabule Dr. Jozefovi Vozárovi

image

UP_Na Piargu

image

Náckova Štiavnica 2017

image

Náckov výjazd do Dúbravy 2017

image

Ing. Ivan Gregáň, 55 ročný

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2017

image

p. Ľubomír Matkovič, 50-ročný

image

PhDr. Milan Augustín, 70-ročný

image

UP_Harz_2017

image

26. Valné zhromaždenie a slávnostný šachtág

image

Výročný šachtág 2017

image

25. výročie založenia spolku

image

Pamätná tabuľa M.J. Jacquinovi

image

Prepožičanie insígnií do SBM

image

Slávnostný šachtág k 10. výročiu BŠ Betlehemu

image

26. Reprezentačný banícky ples

image

Prezentácia knihy "Banská Štiavnica na starých pohľadniciach 2."

image

Ing. Dalma Štepáneková, 85 ročná

image

UP_Šoproň

image

7. ročník šmintorínskej púte

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2018

image

140 rokov VDŠ

image

Seminár venovaný Matejovi Zipserovi

image

Ing. Jozef Karabelly – 60 ročný

image

Odhalenie pútača pri šachte Mária

image

27. VZ BŠHBS

image

UP – Skanzen SMB 2018

image

Rozálka_Salamandra_2020

    partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta