hlavicka

Fotogaléria

Fotogaléria zo slávnostného prijatia Ing. Petra Moravitza,  významného člena Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a dlhoročného koordinátora medzinárodnej spolupráce s Maďarskou baníckou a hutníckou spoločnosťou v maďarskom Tapolci,  primátorkou Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždou Babiakovou, pri príležitosti jeho životného jubilea, veku krásnych 85 rokov. Slávnostné prijatie pani primátorkou spolu so slávnostným skokom Ing. Moravitza cez kožu organizovaný členmi Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku sa konalo v piatok 11. januára 2013 o 15,00 hod v v obradnej sieni Mestského domu v Banskej Štiavnici za účasti delegácie z Maďarska, Dr. Pataki Attilu z Maďarského úradu baníctva a geológie s kolegom. 
 
Do ďalších rokov života prajeme Ing. Moravitzovi všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a mnoho síl v jeho ešte stále činorodej práci. Veríme, že sa ešte veľa rokov budeme spolu stretať aj v kruhu priateľov a členov Banskoštiavnicko-hodrušského banívckeho spolku!   Zdar Boh!

foto Lubomír Lužina

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta