hlavicka

Fotogaléria

Fotogaléria zo slávnostného prijatia pani Jolany Šamovej, členky Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a dlhoročnej predsedníčky spolku Živena v Banskej Štiavnici primátorkou mesta Banská Štiavnica pri príležitosti významného životného jubilea (80 rokov). Primátorka Banskej Štiavnice, pani Mgr. Nadežda Babiaková prijala pani Jolanu Šamovú v stredu 9. januára 2013 o 15. hodine v obradnej sieni Mestského domu v Banskej Štiavnici. Po slávnostných príhovoroch a vyjadreniach vďaky za celoživotnú obetavú prácu nasledoval slávnostný skok p. Jolany Šamovej cez kožu organizovaný členmi Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a gratulácie prítomných ku krásnemu jubileu, ktorého sa p. Šamová dožíva v týchto dňoch.
 
Do ďalších rokov života prajeme pani Šamovej všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a  spokojnosti a mnoho ďalších síl v jej neúnavnej práci v prospech žien (a nielen žien) v Banskej Štiavnici!!!   Zdar Boh!
 

foto Lubomír Lužina

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta