hlavicka

Zúčastnili sme sa - Akcie partnerov

image

Festival baníckeho kumštu, remesla a zábavy 2014

image

Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka

image

Valne zhromazdenie ZBSCS 2016

image

Vyhniansky Trnád 2014

image

Krst knihy Banícka akadémia v Banskej Štiavnici

image

Šmintorínska púť (2016)

image

Kremnický Šturc 2014

image

Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov: 22.3.2012

image

Krst knihy Jozefa Labudu: Glanzenberg v Banskej Štiavnici

image

1. slávnostný šachtág Novobanského baníckeho spolku (L.Lužina)

image

3. ročník obnovenej "Šmintorínskej púte"

image

Stretnutie akademikov veteránov - 9.10.2011

image

1. Slávnostný Novobanský Šachtág (A.Krovinová)

image

Hodruša na starých obrázkoch

image

250. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

image

390 rokov od prvého použitia pušného prachu v BŠ baníctve

image

/Ne/zabudnutí aušusníci

image

Podujatie Akademici v Banskej Štiavnici 12.10.2012

image

Valné zhromaždenie ZBSCS 2017

image

Prezentácia expozície SBM v Handlovej

image

Stretnutie akademikov – veteránov, 12.10.2012

image

Nová Baňa 2017

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS 2015

image

Valné zhromaždenie ZBSC 2013

image

Otvorenie výstavy "Hodrušská čipka"

image

15. výročie zriadenia sídla HBU v BŠ

image

Nováky – Uhoľná stopa 2015

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2013

image

7. ročník šmintorínskej púte

image

19-té Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015

image

Živý banícky orloj

image

Akademici v Banskej Štiavnici, 8.10.2011

image

Slávnostný podpis memoranda baníckych združení

image

2. ročník obnovenej „Šmintorínskej púte“

image

Výstava Hodrušské hlbiny

image

Akademici – veteráni (2015)

image

Odhalenie sochy Nácka

image

Akademici v Banskej Štiavnici 2013

image

Seminár Prírodné a technické pamiatky UNESCO

image

Výstava fotografií "Hodrušské hlbiny" v rakúskom Leobene

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS - 2014

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS

image

Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2015

image

Zomrel Ing. Peter Zámora...

image

40. výročie založenia Spevokolu Štiavničan + krst CD

    partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta