hlavicka

Zúčastnili sme sa - Akcie partnerov

image

/Ne/zabudnutí aušusníci

image

Podujatie Akademici v Banskej Štiavnici 12.10.2012

image

390 rokov od prvého použitia pušného prachu v BŠ baníctve

image

Prezentácia expozície SBM v Handlovej

image

Stretnutie akademikov – veteránov, 12.10.2012

image

Valné zhromaždenie ZBSCS 2017

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS 2015

image

Valné zhromaždenie ZBSC 2013

image

Nová Baňa 2017

image

Otvorenie výstavy "Hodrušská čipka"

image

15. výročie zriadenia sídla HBU v BŠ

image

Nováky – Uhoľná stopa 2015

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2013

image

7. ročník šmintorínskej púte

image

19-té Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015

image

Živý banícky orloj

image

Slávnostný podpis memoranda baníckych združení

image

2. ročník obnovenej „Šmintorínskej púte“

image

Akademici v Banskej Štiavnici, 8.10.2011

image

Akademici – veteráni (2015)

image

Odhalenie sochy Nácka

image

Výstava Hodrušské hlbiny

image

Seminár Prírodné a technické pamiatky UNESCO

image

Výstava fotografií "Hodrušské hlbiny" v rakúskom Leobene

image

Akademici v Banskej Štiavnici 2013

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS

image

Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2015

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS - 2014

image

40. výročie založenia Spevokolu Štiavničan + krst CD

image

Zomrel Ing. Peter Zámora...

image

Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka

image

Valne zhromazdenie ZBSCS 2016

image

Festival baníckeho kumštu, remesla a zábavy 2014

image

Krst knihy Banícka akadémia v Banskej Štiavnici

image

Šmintorínska púť (2016)

image

Vyhniansky Trnád 2014

image

Kremnický Šturc 2014

image

Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov: 22.3.2012

image

Krst knihy Jozefa Labudu: Glanzenberg v Banskej Štiavnici

image

3. ročník obnovenej "Šmintorínskej púte"

image

Stretnutie akademikov veteránov - 9.10.2011

image

1. slávnostný šachtág Novobanského baníckeho spolku (L.Lužina)

image

Hodruša na starých obrázkoch

image

250. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

image

1. Slávnostný Novobanský Šachtág (A.Krovinová)

    partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta