hlavicka

Fotogaléria

Výstava prezentuje problematiku baníctva cez viditeľný charakteristický znak - prekrížené kladivko a želiezko. Okrem odkrytia všeobecného významu symbolov v živote ľudí, dešifruje pôvod baníckych symbolov a znakov, zmeny foriem i spôsobov stvárnenia. Symboly predstavuje z hľadiska materiálneho, ich grafické vyjadrenie na uniformách, fokošoch, zástavách, ošliadroch, náradí, svietnikoch, kahancoch, v ľudovom výtvarnom umení, ale aj na erboch a pečatiach baníckych miest, v znakoch banských závodov, klopačkách, v baníckych pozdravoch a obyčajoch.
   •    výstava, sprievodné podujatia – prednášky, besedy, tvorivé dielne,  september 2012 – august 2013, Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica
   •    Kontakt: Informačné centrum Banská Štiavnica, tel.:  045-692 05 35 , e-mail: info@muzeumbs.sk

 

Foto: Ľubomír Lužina

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta