hlavicka

Vedenie spolku

Na ostatnom valnom zhromaždení Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku dňa 29.11.2018 v priestoroch konferenčnej sály Slovenského banské múzea v Banskej Štiavnici bol pre nasledujúci kalendárny rok 2019  zvolený predseda spolku, riadiaci výbor a kontrolná komisia. Tu sú výsledky voľby:

Predseda: Ing. Richard Kaňa

Kontrolná komisia:

predsedníčka:   Ing. Dalma Štepáneková
členovia:   PhDr. Jozef Labuda, CSc. 
    Ing. Ondrej Michna

Riadiaci výbor: Ing. Marián Adamský, PhDr. Milan Augustín, Ing. Ivan Bača, Ing. Milan Durbák, Ing. Milan Ferenc, Ing. Ivan Gregáň, Anton Greguss, RNDr. Mária Gubrianska, PhDr. Daniel Harvan, Ing. Jozef Karabelly, Ľudovít Kaník, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Myron Majdák, Ing. Ondrej Michna, Vladimír Nemčok, PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., Jozef Osvald, Ing. Karsten Ivan, Ing. Erik Sombathy, Ing. Ladislav Sombathy, Milan Šesták, Michal Špunta, Ing. Dalma Štepáneková, RNDr. Karol Weis, PhD.

 

Na 1. zasadnutí nového riadiaceho výboru a kontrolnej komisie, ktoré sa uskutočnilo 28.12.2018 v Reštaurácii Gallery – Barák prebehla voľba funkcionárov spolku na obdobie roku 2019. Tu sú výsledky voľby:

Podpredsedovia: RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Erik Sombathy, Ing. Marián Adamský, Ing. Jozef Karabelly

Výkonný tajomník: Ing. Milan Durbák

Hospodár: Ing. Milan Ferenc

Vedúci vzdelávacej sekcie: RNDr. Mária Gubrianska

Vedúci publikačnej sekcie: RNDr. Karol Weis, PhD.

Vedúci sekcie starostlivosti o banské technické pamiatky: Ing. Karsten Ivan

Vedúci štafážovej sekcie: Vladimír Nemčok

Kronikár spolku: Jozef Osvald

Zástavník spolku: Michal Špunta

Dokumentarista spolku: Ing. Ľubomír Lužina

Zúčastnení: Ing. Adamský, Ing. Durbák, Ing. Ferenc, Ing. Gregáň, Dr. Gubrianska, Dr. Harvan, Ing. Kaňa, Ing. Karabelly, Dr. Labuda, Ing. Michna, V. Nemčok, J. Osvald, Ing. E. Sombathy, M. Šesták, Ing. Štepáneková, M. Špunta,  Dr. Weis, Ing. Lužina, Doc. Vasková

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta