hlavicka

Vedenie spolku

Na 23. valnom zhromaždení Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku dňa 20.11.2014 v priestoroch konferenčnej sály Slovenského banské múzea v Banskej Štiavnici bol pre nasledujúci kalendárny rok 2015  zvolený predseda spolku, riadiaci výbor a kontrolná komisia. Tu sú výsledky voľby:

Predseda: Ing. Richard Kaňa

Kontrolná komisia:

predsedníčka:    Ing. Dalma Štepáneková
členovia:    Ing. Ondrej Michna
     Ing. Marián Adamský

Riadiaci výbor: Ing. Marián Adamský, PhDr. Milan Augustín, Ing. Milan Durbák, Ing. Ivan Gregáň, Anton Greguss , RNDr. Mária Gubrianska, Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc., Ing. Milan Ferenc, Ing. Jozef Karabelly, Ľudovít Kaník, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Myron Majdák, Ing. Ondrej Michna, Ing. Ján Mihok, Vladimír Nemčok, PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., Ing. Eduard Rada, Ing. Karsten Ivan, Ing. Erik Sombathy, Ing. Ladislav Sombathy, Milan Šesták, Ing. Dalma Štepáneková, Ing. Milan Urbánek, Mgr. Marián Urban, RNDr. Karol Weis PhD.

 

Na 1. zasadnutí nového riadiaceho výboru a kontrolnej komisie, ktoré sa uskutočnilo 28.12.2014 v cachovni montanistickej expozície Bane StaroVšechSvätých v Hodruši-Hámroch prebehla voľba funkcionárov spolku na obdobie roku 2015. Tu sú výsledky voľby:

Podpredsedovia: PhDr. Milan Augustín, RNDr. Karol Weis, PhD.

Výkonný tajomník: Ing. Milan Durbák

Hospodár: Ing. Milan Ferenc

Vedúci vzdelávacej sekcie: RNDr. Mária Gubrianska

Vedúci publikačnej sekcie: RNDr. Karol Weis, PhD.

Vedúci sekcie starostlivosti o banské technické pamiatky: Ing. Karsten Ivan

Vedúci štafážovej sekcie: Vladimír Nemčok

Kronikár spolku: Jozef Osvald

Zástavník spolku: Michal Špunta

Dokumentarista spolku: Ing. Ľubomír Lužina

Zúčastnení: Ing. Adamský, Ing. Durbák, Ing. Gregáň, A. Greguss, Dr. Gubrianska, Ľ. Kanik, Ing. Kaňa, Ing. Majdák, Ing. Michna, V. Nemčok, J. Osvald, Ing. L. Sombathy, Ing. E. Sombathy, M. Špunta, Ing. Štepáneková, Ing. Urbánek, Dr. Weis, Ing. Kaňová, Bc. Kaňa, Ing. Gubriansky, prof. Chovan, J. Uram, Ing. Bača

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta