hlavicka

Členská základňa

Z O Z N A M Č L E N O V

BANSKOŠTIAVNICKO-HODRUŠSKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

ku dňu jeho ustanovenia, t. j. 19. novembra 1992, doplnený 2. 1. 2001, 14. 8. 2001, 26. 9. 2001, 02.01.2002, 3.5.2002, 13.11.2002, 5.3.2003, 26.8.2003, 06.11.2003, 07.01.2004, 23.8.2004, 23.11.2004, 30.12.2004, 31.12.2006, 28.8.2007, 4.10.2007,23.10.2008,13.10.2009,31.12.2009, 17.5.2010, 8.7.2010, 25.10.2010, 4.2.2011, 17.10.2011, 24.11.2011, 3.1.2012, 1.8.2012, 8.11.2012, 7.12.2012, 31.1.2013, 22.5.2013, 3.7.2013, 31.10.2013, 15.8.2015


 

Zoznam členov je aktualizovaný k dátumu: 13. apríl 2016 (Kliknite na tento riadok)

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta