hlavicka

Členská základňa

Z O Z N A M Č L E N O V

BANSKOŠTIAVNICKO-HODRUŠSKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

ku dňu jeho ustanovenia, t. j. 19. novembra 1992, doplnený 2. 1. 2001, 14. 8. 2001, 26. 9. 2001, 02.01.2002, 3.5.2002, 13.11.2002, 5.3.2003, 26.8.2003, 06.11.2003, 07.01.2004, 23.8.2004, 23.11.2004, 30.12.2004, 31.12.2006, 28.8.2007, 4.10.2007,23.10.2008,13.10.2009,31.12.2009, 17.5.2010, 8.7.2010, 25.10.2010, 4.2.2011, 17.10.2011, 24.11.2011, 3.1.2012, 1.8.2012, 8.11.2012, 7.12.2012, 31.1.2013, 22.5.2013, 3.7.2013, 31.10.2013, 4.8.2015, 13.4.2016 a


 

Zoznam členov je aktualizovaný k dátumu: 27. októbra 2017 (Kliknite na tento riadok)

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta