hlavicka

Fotogaléria

image

I. Hodrušský Šachtág na Rozálke - 07.03.12

image

Jozefovsko-Rudnobanský šachtág: 21.03.12

image

Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov: 22.3.2012

image

Ing. Ivan Gregáň, 50-ročný

image

Ing. Ján Ivanič, 70-ročný

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2011

image

40. výročie založenia Spevokolu Štiavničan + krst CD

image

Náckov výjazd do Dúbravy

image

5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska 21-24.6.2012

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2012

image

Znovuvysvätenie kaplnky Šmintorín

image

Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta