hlavicka

Banícky spevník

BANÍCKY SPEVNÍK

je priestorom na predstavenie starých aj novších baníckych piesní každému záujemcovi. Banícke piesne s prevažne veselými, optimistickými, niekedy dokonca pochodovými rytmami a textami spolu s tými  smutnejšími, až clivými sú každopádne významým svedectvom o bežnom živote baníka, jeho radostiach, starostiach, dennodennej práci, šťastí, ale aj strachu, pokory a viere v Boha, mnohých svätých a patrónov. Banícke piesne sa stali významným nosičom informácií o živote baníkov v dávnej minulosti, rovnako ako približujú svet podzemia a ťažkej práce pri skromnom svetle banskej lampy dnes, v čase dostupnej vyspelej techniky, ktorá ale nikdy neodstrámi z baníckej práce to, čo ju robí takou dôležitou, váženou a stále nebezpečnou...

    Dlhá by bola história baníckych "bandov", kapiel a spevokolov, ktoré po stáročia vznikali takmer v každej baníckej obci, či v baníckom meste. V mnohých z nich sa často vyskytli hudobníci, ktorý napriek akémukoľvek hudobnému vzdelaniu boli Bohom obdarení famźnym hudobným sluchom a výnimočnými schopnosťami v hre na rôzne inštrumenty. Príklad takýchto bandov n8jdeme aj v okolí Banskej Štiavnice, no dávno zavial prach času ich kapelnícku, hudobnú či spevácku slávu.

Okrem existujúcich písomných dokladov a množstva fotografií z minulosti je preto dôležité snažiť sa zachovávať toto dedičstvo akoukoľvek dostupnou formou a pokiať tomu okolnosti, vôľa a ochota ľudí dovolia, udržať a rozvíjať ho. Nápomocné pri tom určite môžu byť a sú akékoľvek zoznamy zozbieraných textov piesní, či úplné spevníky, preto vám dari predstavíme niekoľko takých, ktoré sa v banskoštiavnickej širšej či užšej oblasti zahcovali dodnes. Vďaka zanieteniu a ochote zostavovateľov uzreli svetlo tohto moderného sveta niektoré vydané knižne, niektoré na CD nosiči, dôležité sú ale všetky bez ohľadu formu ich spracovania a prezentácie.

Postupne uvedieme texty vybraných baníckych piesní z územia celého Slovenska a na mnohé ďalšie upozorníme aspoň uvedením titulu, ktorý je možné  si zaobstarať.

Kniha "Banické piesne 2003"

zostavil Ing. Ladislav Sombathy a kolektív,

vydali: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banícky spolok "Bratstvo" a Banícky cech v Rudňanoch, Fakulta BERG a hutnícka fakulta TU v Košiciach, Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

                                                                                                                                         

Banícka hymna – Banícky stav

text piesne  

Zdar Boh hore!

text piesne  

Kamarádi, dolů sfárejme ( A. Minský, R. Kubín ) 

text piesne  

Baníkova ruža

text piesne  

Banícke rekviem

text piesne  

Kde je sládek

text piesne  
partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta