hlavicka

Prezentácie

   Táto sekcia ja určená predovšetkým pre zdieľanie zaujímavých prezentácií, ktoré popularizujú a propagujú výnimočné banícke pamiatky, banícke múzeá, alebo iné expozície s montanistickou tematikou. Dúfame, že v mnohýchprípadoch poslúžia aj ako pozvánka na osobnú návštevu konkrétnej expozície a prispejú tak k rozvoju banského turizmu na Slovensku.

  • LANDEK Park – Najstaršia čiernouhoľná baňa na Ostravsku a múzeum s najväčšou baníckou expozíciou v Českej republike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta