hlavicka

Gde som šade bou

Gde som šade bou? Nuž bou som už kadegde, nuž ak ráčia vedet kde, nak sa kuknú....

 

Výlet Ančou do Dúbravy 2012 – 8. ročník Náckovej Štiavnice Autor fotografií: Lubomír Lužina

V piatok 27. apríla sa uskutočnil v Reštaurácii Penziónu Kachelman v poradí už 8. ročník Náckovej Štiavnice. Príjemnému a veselému posedeniu a slávnostnému programu ako vždy predchádzal výjazd slávnou banskoštiavnickou Ančou z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, ktorá okrem hlavného mašinfírera, teda štyavnyckýho Nácka, viezla mladých pergmoníkov, členov Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a mnoho mladých aj starších nadšencov a ďalších podporovateľov baníckych tradícií. Všetkým, ktorí podporili túto akciu a aktívne sa jej zúčastnili, patrí úprimná vďaka a my veríme, že odmenou pre nich všetkých bol aj následný program v Rešturácii Penziónu Kachelman s množstvom komických príhod a interpretácií Náckových huncúctiev a vtipov.

 

  Náckov pochod 29.7.2011 Autor fotografií: Lubomír Lužina 
   
     

Výlet Ančou do Dúbravy 15.4.2011   Autor fotografií: Lubomír Lužina

     Prvou  časťou programu 7. ročníka „Náckovej Štiavnice“, uskutočnenej dňa 15.4.2011, bol tradičný výjazd štiavnického Nácka a jeho suity do Hronskej Dúbravy s návratom do Banskej Štiavnice historickým „drevákom“ – „štiavnickou Ančou“. Krátko pred pol treťou hodinou odpoludnia bol na železničnej stanici v Banskej Štiavnici nebývalý ruch, keď sa tam zišlo do päťdesiatky cestujúcich, vrátane hlavnej osobnosti, štiavnického Nácka, ktorého interpretoval Ján Furinda. Na ceste ho sprevádzali okrem baníkov a priaznivcov podujatia aj „štiavnickí permoníci“ z Materskej škôlky na ul. 1. mája v Banskej Štiavnici spolu s pedagogickým dozorom.  Cestovalo sa pravdaže aj so súdkom piva Šteiger, ktoré obsah prispel k pohode cestujúcich, permoníkom postačila aj kofola. Po rýchlom prestupe do „štiavnickej Anči“ sa tento vláčik s tradičným hrmotom pobral po Trati mládeže, ktorá má mimochodom vynovený nápis pri vjazde do štiavnickej doliny, smerom k Banskej Štiavnici. Cestujúcich obšťastňoval Nácko írečitými vtipmi a po príchode do Banskej Štiavnice nasledovalo už tradičné fotenie pred „Ančou“. Po ňom už nasledoval pochod do Kultúrneho centra Banskej Štiavnice, kde sa uskutočnil o 17,00 hod hlavný program. Malá zastávka bola už tradične pred domom Ing. Ladislava Sombathyho, najstaršieho člena baníckeho spolku, ktorý Nácka so suitou pozdravil a aj náležite pohostil.

     Poďakovanie za vypravenie mimoriadneho historického motorového osobného vlaku prináleží Železniciam Slovenskej republiky, Klubu historickej techniky pri rušňovom depe vo Zvolene a Mestu Banská Štiavnica, ktoré finančne podporilo jeho vypravenie.                                                                Ing.Milan Durbák 


Výlet Ančou do Dúbravy 2007   Autor fotografií: Lubomír Lužina
 
partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta