hlavicka

Čo som už styhou

Dňa 12. augusta 2011 bola vyhlásená súťaž návrhov, ktorej predmetom zákazky bolo vypracovanie návrhu:

Socha Nácka – Banská Štiavnica - návrh modelu.

     Išlo o postup v zmysle § 103 - § 108 (súťaž návrhov) zákona o verejnom obstarávaní ako architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Lehota na predkladanie návrhov uplynula 30. novembra 2011 o 14:00.
Mestu Banská Štiavnica boli doručené celkovo tri návrhy modelu sochy, ktoré boli porotou dňa 13.12.2011 vyhodnotené. Porota na základe kritérií uvedených v súťažných podkladoch vyhodnotila návrhy a udelila im nasledovné finančné odmeny:

Banskštiavnický Nácko

  1. miesto: akad. soch. Anton Gábrik, Harmónia 3495, 900 01 Modra. Bude mu vyplatená odmena v hodnote 500 eur.
  2. miesto: Ján Konuš, Dolná Ves 88, 967 01 Kremnica. Bude mu vyplatená odmena v hodnote 300 eur.
  3. miesto: Roman Gašparík, Nová 2, 966 22 Lutila. Bude mu vyplatená odmena v hodnote 200 eur.

     Ďalej bude mesto Banská Štiavnica pokračovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. O ďalších krokoch budeme víťaza súťaže návrhov informovať.

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta