hlavicka

Galéria

Vitajte v sekcii GALÉRIA!

Tento priestor je venovaný prezentácii a archivácii fotodokumentácie, natočených videí, prípadne len zvukových nahrávok z rôznych akcií, ktoré prebehli buď pod záštitou Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, alebo bol spolok spoluorganizátorom, prípadne sa členovia spolku len zúčastnili na tej ktorej zaujímavej udalosti.

Rovnako by sme všetkým záujemcom radi sprostredkovali vizuálny, predovšetkým ale zvukový zážitok pri počúvaní baníckych piesní, ktoré sa ako všetci dúfame čoskoro stanú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, tak ako boli ministrom kultúry schválené na zápis Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov...

Banícky spevník je teda jednak prostriedkom na sprostredkovanie týchto autentických zážitkov pri počúvaní hrdých, veselých, smutných či clivých tónov baníckych piesní, ale hlavne prostriedkom na osvojenie si textov a melódií konkrétnych piesní. Veríme, že mnohé Vám časom prirastú k srdcu a pripomenú Vám spomienky a zážitky s prastarými otcami, starými otcami a našťastie v určitých lokalitách ešte stále aj s vašimi otcami, ktorých súčasťou života sa stala baňa a poctivá, tvrdá, ale hrdá práca v nej. 

                                                                                                                    Zdar Boh!

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta