hlavicka

Zúčastnili sme sa

image

Akademici v Banskej Štiavnici, 8.10.2011

image

Stretnutie akademikov veteránov - 9.10.2011

image

Čestný občan Banskej Štiavnice - Robert Fico

image

Výstava Hodrušské hlbiny

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS

image

Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov: 22.3.2012

image

40. výročie založenia Spevokolu Štiavničan + krst CD

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2012

image

Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka

image

Krst knihy Banícka akadémia v Banskej Štiavnici

image

250. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

image

Podujatie Akademici v Banskej Štiavnici 12.10.2012

image

Stretnutie akademikov – veteránov, 12.10.2012

image

Valné zhromaždenie ZBSC 2013

image

Banícky sobáš Martina Frču a Zuzky Frčovej rod. Gregussovej, 9.júna 2012

image

Nácov výjazd do Dúbravy 2013

image

9. ročník Náckova Štiavnica

image

15. výročie zriadenia sídla HBU v BŠ

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2013

image

2. ročník obnovenej „Šmintorínskej púte“

image

Živý banícky orloj

image

Odhalenie sochy Nácka

image

Akademici v Banskej Štiavnici 2013

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS - 2014

image

Zomrel Ing. Peter Zámora...

image

Vyhniansky Trnád 2014

image

Kremnický Šturc 2014

image

Cisárska vizitácia Banskej Štiavnice – oslavy 250. výročia tejto významnej udalosti

image

Cisárska vizitácia Banskej Bystrice

image

3. ročník obnovenej "Šmintorínskej púte"

image

Hodruša na starých obrázkoch

image

/Ne/zabudnutí aušusníci

image

Prezentácia expozície SBM v Handlovej

image

Valné zhromaždenie ZBSaCS 2015

image

Otvorenie NCH Glanzenberg

image

Ján Koreň, 90-ročný

image

Otvorenie výstavy "Hodrušská čipka"

image

Nováky – Uhoľná stopa 2015

image

19-té Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015

image

100. výročie narodenia Jozefa Vášáryho

image

Slávnostný podpis memoranda baníckych združení

image

Akademici – veteráni (2015)

image

Výstava fotografií "Hodrušské hlbiny" v rakúskom Leobene

image

Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2015

image

Posledná rozlúčka s Ing. Milanom Urbánekom

image

Valne zhromazdenie ZBSCS 2016

image

Krst knihy M. Augustína – Vtedy v Malecóne

image

Šmintorínska púť (2016)

image

Ing. Pavol Janči, 85-ročný

image

Krst knihy Jozefa Labudu: Glanzenberg v Banskej Štiavnici

image

1. slávnostný šachtág Novobanského baníckeho spolku (L.Lužina)

image

1. Slávnostný Novobanský Šachtág (A.Krovinová)

image

390 rokov od prvého použitia pušného prachu v BŠ baníctve

image

Valné zhromaždenie ZBSCS 2017

image

Náckova Štiavnica 2017

image

Náckov výjazd do Dúbravy 2017

image

Nová Baňa 2017

image

Prepožičanie insígnií do SBM

image

Prezentácia knihy "Banská Štiavnica na starých pohľadniciach 2."

image

Ing. Dalma Štepáneková, 85 ročná

image

7. ročník šmintorínskej púte

image

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku 2018

image

140 rokov VDŠ

image

Seminár venovaný Matejovi Zipserovi

    partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta