hlavicka

Súkromné zbierky

 

Zbierka banskej meracej techniky,
používanej v banskoštiavnickej oblasti,
či priamo z Hodruše, prevažne banské meracie
prístroje z konca 19. a celého 20. storočia.

Foto: Lubomír Lužina

 

Zbierka banských svietidiel,
používaných v banskoštiavnickej
oblasti a v blízkom okolí, prevažne
 z konca 19.-teho a celého 20. storočia.

Foto: Lubomír Lužina

     

Výber z diela MUDr. J. Považana,
insitného maliara a lekára, ktorý žil
a dlho pôsobil v Banskej Štiavnici.

Foto: Lubomír Lužina

 

Unikátna zbierka banských svietidiel,
 banskoštiavnickej oblasti, ale aj svietidiel,
z iných známych lokalít. Prierez
dávnou históriou až dokonca 20. storočia.

Foto: Lubomír Lužina 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta