hlavicka

Unesco

Zoznam objektov v Banskej Štiavnici a jej okolí, ktoré boli spracované ako príloha nominačného spisu (Bratislava 1992) pre zápis Lokality UNESCO na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO podľa Dohovoru. Aktuálny právny stav ochrany jednotlivých objektov (03 / 2010)

Ústia šachiet a štôlní: Názov, Lokalita, UZ NKP

 • Belianska dedičná štôlňa Banská Belá 2612
 • dedičná štôlňa cisára Jozefa II. (Voznická) Voznica 2607
 • Svätotrojičná dedičná štôlňa Banská Štiavnica 2611
 • ústie Dolnej Bieberovej dedičnej štôlne Banská Štiavnica 2605
 • dedičná štôlňa Glanzenberg Banská Štiavnica 2609
 • dedičná štôlňa Hoffer Vyhne nezapísané
 • Moderštolnianska dedičná štôlňa Kopanice nezapísané
 • Štôlňa Bartolomej Banská Štiavnica 3478/2
 • ústie štôlne Birnbaum Hodruša-Hámre nezapísané
 • ústie Dedičnej štôlne cisára Františka (Hodrušská) Hodruša-Hámre 2607
 • ústie Hornej Bieberovej štôlne Banska Štiavnica 2606
 • ústie štôlne Coloredo Štiavnické Bane nezapísané
 • ústie štôlne Ján Babtista Hodruša-Hámre nezapísané
 • ústie Dlhej štôlne Klinger Banská Štiavnica nezapísané
 • ústie Krátkej štolne Klinger Banska Štiavnica nezapísané
 • ústie štôlne Kornberg Banská Štiavnica 2610
 • ústie štôlneMichal Banská Štiavnicanezapísané
 • ústie štôlne Mikuláš Hodruša-Hámre nezapísané
 • ústie štôlne Antona Paduanskeho Vyhne 2604
 • ústie Pachomiovej štôlne Štiavnicke Bane 10690
 • ústie Richňavskej spojovacej štôlne Štiavnické Bane 1314
 • ústie prekopu k šachte Lillovej Hodruša-Hámre nezapísané
 • šachtaFrantišek Banská Štiavnicanezapísané
 • šachtaOndrej Banská Štiavnica3478/1
 • ústie šachtyJán Banská Štiavnica3478/3
 • ústie šachty Terézia Banská Štiavnica 2602
 • ústie šachty Weiden Banská Štiavnica 2603

Povrchove dobyvky: Názov, Lokalita, UZ NKP

 • povrchové dobývky na Hlavnej žile s pingovymi prepadliskami Kopanice-Moderštolňa nezapísané
 • povrchové dobývky na žile Špitáler Banská Štiavnica nezapísané
 • povrchové dobývky na žile Teréezia Banská Štiavnica nezapísané
 • Podzemne UZ NKP
 • podzemný kameňolom na andezit Banský Studenec-Kysihybel nezapísané

Haldy:  Názov, Lokalita, UZ NKP

 • halda pri šachte Terézia Banská Štiavnica nezapísané
 • halda pri šachte Žigmund Banská Štiavnica nezapísané

Ťažne veže:  Názov, Lokalita, UZ NKP

 • ťažná vežaMária Banská Štiavnica3476/1
 • ťažná veža Mayer Hodruša-Hamre 10168/2
 • ťažná veža Žofia Banská Štiavnica 3475/1
 • ťažná vežaFrantišek Banská Štiavnicanezapísane
 • ťažná veža Rúfus Banská Štiavnica transfer
 • ťažná veža

Ine objekty: Názov, Lokalita, UZ NKP

 • budova Banského meračstva Štiavnické Bane 10 689
 • budova Banskej správy Štiavnické Bane 11 449
 • budova na šachte Mayer Hodruša-Hámre 10168/3
 • strojovňa na šachte Mayer Hodruša-Hámre 10168/1
 • strojovňa ťažného stroja zo šachty Lill (nad šachtou Ondrej) Banská Štiavnica 3475/2
 • strojovňa ťažného stroja zo šachty Maria Banská Štiavnica 3476/2
 • strojovňa ťažného stroja zo šachty Žigmund Banská Štiavnica transfer
 • strojovňa atmosferických čerpacích strojov Štiavnické Bane 1268/3
 • sklad strelného prachu (Pracháreň) Banská Štiavnica 10 830
 • tabaková továreň Banská Štiavnica 2534
 • budova bývalej továrne na výrobu oceľových lán Banská Štiavnica nezapísané
 • budova pôvodnej továrne na obuv Banská Štiavnica nezapísané
 • budova pôvodnej továrne na bielizeň Banská Štiavnica 10786
 • taviareň Banska Štiavnica 2731
 • budovy baníckeho, chemickéeho a lesníckeho školstva Banská Štiavnica 2503/1-4
 • budova železničnej stanice z konca 19. storočia Banská Štiavnica nezapísané
 • akvadukt Banská Štiavnica nezapísané

Signalizačne stavby: Názov, Lokalita, UZ NKP

 • banícka klopačka Banská Štiavnica 2483
 • banícka klopačka Hodruša-Hámre 1220

Nemocnice: Názov, Lokalita, UZ NKP

 • budova bývalej baníckej nemocnice Banská Štiavnica 10 787
 • budova bývalej baníckej nemocnice Štiavnické Bane nezapísané

Vodné nádrže: Názov, Lokalita, UZ NKP 

 • Antolská Sv. Anton nezapísané
 • Bančianska Vyhne 3260
 • Belianska Banská Štiavnica 3261
 • Brennerštolnianska Hodruša-Hámre 3262
 • Červena studňa Banská Štiavnica 3263
 • Evička Štiavnické Bane 3264
 • Goldfuska maláa Banská Belá nezapísané
 • Halčianska Banská Belá 3265
 • Hodrušská dolná Hodruša-Hámre 3266
 • Hodrušská horná Hodruša-Hámre nezapísané
 • Ilijská Ilija nezapísané
 • Klinger Banská Štiavnica 3267
 • Kolpašská malá Banský Studenec 3268
 • Kolpašská veľká Banský Studenec 3269
 • 2 Komorovské Banská Štiavnica nezapísané
 • Krechsengrundská Štiavnické Bane 3270
 • 6 Kysihybelskych Banský Studenec nezapísané
 • Michalštolnianska dolná Banská Štiavnica nezapísané
 • Moderštolnianska Kopanice nezapísané
 • Ottergrundska Banská Štiavnica nezapísané
 • Pachomiova Štiavnické Bane 3259
 • Počúvadlo Banská Štiavnica 3271
 • Rozgrund Banská Štiavnica 3272
 • Richňavska malá Štiavnické Bane 3274
 • Richňavská veľká Štiavnické Bane 3273
 • Vindšachtovská horná Štiavnické Bane 3275
 • Vodárenská malá Banskáa Štiavnica nezapísané
 • Vodárenská veľká Banská Štiavnica 3276

 

Spolu 92 objektov. Z toho za Národné kultúrne pamiatky vyhlásené v priebehu spolu 46 objektov (súborov objektov), 8 súborov je súčasťou expozície Banského múzea v prírode (Skanzen)-zákon č. 115/1998 Zb.

Na 38 objektov, ktoré neboli doposiaľ vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky sa nevzťahuje žiadna legislatívna ochrana, v súlade s § 15 písm.2 zákona NRSR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

V rámci aktuálnych hlavných úloh PÚ pre rok 2010 sa má dopracovať vyhlásenie vyššie uvedených 38 objektov za NKP.

Je potrebné zosúladiť výber a opodstatnenosť zápisu so zoznamom montánnych objektov spracovaným v rámci prípravy štiavnického Geoparku.

 • taviareň/ huta s komplexom súvisiacich budov v Banskej Štiavnici,
 • komplex objektov banských prevádzok na šachte Žigmund v Banskej Štiavnici,
 • komplex objektov banských prevádzok na šachte Maximilián na rozhraní Štiavnických Baní a Štefultova,
 • oblasť na Kristína šachte v Štiavnických Baniach – komplex banskej prevádzkovej budovy, banskej správy a baníckych domov, s doteraz ešte voľnou plochou miesta šachty (niekedy s gápľom), možnosť rekonštrukcie gápľa,
 • strojovňa na šachte Königseg v Štiavnických Baniach,
 • strojovňa ohňových strojov na Vindšachte (Štiavnické Bane),
 • komplex objektov na šachte Mayer (Hodruša-Hámre),
 • objekt pri Karol šachte – tzv. Révayov dom v Štiavnických Baniach – v komplexe so Strojovým tajškom

 

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta