hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   jún / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok - Poukázanie 2 % – 3 % dane.


Vyslovujeme poďakovanie všetkým subjektom, ktoré nám poukázali 2% podiel zaplatenej dane za rok 2013 a zároveň dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí podielu zaplatenej dane za rok 2014.
Naša spoločnosť, ako občianske združenie,  bola v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. v platnom znení zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom NCRIs 49985/2014 ako možný prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane za rok 2014.


IČO našej spoločnosti je: 37832107.
Číslo účtu v SLSP a.s. je: 74341924/0900
IBAN: SK94090000000007431924


Podmienkou poukázania 2% podielu dane za rok 2014 je:

– podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
– zaplatenie dane za rok 2014.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou daňového priznania a je ho  možné získať na www.rozhodni.sk, príslušnom daňovom úrade, alebo  od našej spoločnosti. Fyzické a právnické osoby musia poslať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2015.
Zamestnanci postupujú nasledovne:

– písomne požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2015

– zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie, že nemáte nedoplatok na dani

– vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odošlú, resp. doručia daňovému úradu, ku ktorému miestne prislúcha zamestnávateľ najneskôr do 30. apríla 2015.

  • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 a odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu sumu odpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane poukázať viacerým subjektom.
Do 31. marca 2015 je termín podania daňových priznaní pre fyzické, ako aj právnické osoby na formulároch, súčasťou ktorých je aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať aby ste zvážili poskytnutie 2 % –  3 % Vami odvedenej dane pre naše občianske združenie a preukázali tým svoju stavovskú príslušnosť

Vzor vyplnenia uvádzame v kópii daňového priznania právnických osôb  strana 7 (príloha 1 – Vyhlásenie).
U fyzických osôb (tlačivá FO A a FO B) je vyplňovanie rovnaké, rozdiel je len v tom, že fyzické osoby môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len 1 prijímateľovi.


Banská Štiavnica, 13. januára 2015
Za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok: Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

Pridané: 13.3.2015

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta