hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   apríl / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Poukázanie 2 % dane z príjmu pre OZ

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

   Vyslovujeme poďakovanie všetkým subjektom, ktoré nám poukázali 2% podiel zaplatenej dane za rok 2011 a zároveň si Vás dovoľujeme zdvorile požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí podielu zaplatenej dane aj za rok 2012.

   Naša spoločnosť, ako občianske združenie,  bola v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. v platnom znení zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom NCRIs 51249/2012 ako možný prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane za rok 2012.

IČO našej spoločnosti je: 37832107.

Číslo účtu v SLSP a.s. je: 74341924/0900

Podmienkou poukázania 2% podielu dane za rok 2012 je:

  • podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
  • zaplatenie dane za rok 2012.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou daňového priznania a je ho  možné získať na www.rozhodni.sk, príslušnom daňovom úrade, alebo  od našej spoločnosti.

Fyzické a právnické osoby musia poslať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2013.

Zamestnanci postupujú nasledovne:

  • písomne požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2013
  • zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie, že nemáte nedoplatok na dani
  • vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odošlú, resp. doručia daňovému úradu, ku ktorému miestne prislúcha zamestnávateľ najneskôr do 30. apríla 2013.

   Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu sumu odpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane poukázať viacerým subjektom.

   Do 31. marca 2013 je termín podania daňových priznaní pre fyzické, ako aj právnické osoby na formulároch, súčasťou ktorých je aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Bližšie podrobnosti Vám včas oznámime.

   Dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať aby ste zvážili poskytnutie 2 %  Vami odvedenej dane pre naše občianske združenie a preukázali tým svoju stavovskú príslušnosť

Vzor vyplnenia uvádzame v kópii daňového priznania právnických osôb  strana 7 (príloha 1).

   U fyzických osôb ( tlačivá FO A a FO B) je vyplňovanie rovnaké, rozdiel je len v tom, že fyzické osoby môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len 1 prijímateľovi.

                                                             Ďakujeme!            Zdar Boh!

Banská Štiavnica, 31. januára 2013

Za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok: Ing.Richard Kaňa, predseda spolku


 

Pridané: 5.2.2013

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta