hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   jún / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Úspešné 5. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

      Do Banskej Štiavnice sa zišlo v dňoch 21.-24.6. 2012 vyše 600 účastníkov významného baníckeho podujatia, 5. stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Okrem zástupcov slovenských banských miest a obci sa ho zúčastnili aj zahraniční hostia z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ruska a Rakúska. Podujatie začalo dňa 21.6. stretnutím organizátorov so zahraničnými účastníkmi v Pivovare ERB, ktorého sa zúčastnilo vyše 30 osôb. Zástupcovia poľskej delegácie odovzdali Ing. Jaroslavovi Malchárkovi, CSc., predsedovi Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska „slávnostný kord“, ktorým ocenili jeho osobný prínos na vzájomnej spolupráci. Druhý deň stretnutia začal o 9,30 hod. slávnostným odhalením pamätnej tabule na budove Kammerhofu, hlavného objektu Slovenského banského múzea, ktorý bol už od stredoveku sídlom banskej komory. Od 16. stor. bol sídlom hlavného komorskogrófskeho úradu a od 19. stor. bol aj sídlom ďalších úradov banskej správy, medzi inými, od roku 1998 do roku 2006 bol aj sídlom Hlavného banského úradu. Tabuľu spoločne odhalili PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ múzea a Ing. Malchárek. Potom nasledovali od 10 hod. separátne zasadnutia banských inštitúcií, predstavenstva Slovenskej banskej komory, ktoré viedol jeho podpredseda Ing. Ján Foltýn a  prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti, ktoré viedol jeho tajomník Ing. Mikuláš Beránek, obidve zasadnutia sa uskutočnili v Kammerhofe. O 11 hod. sa v zasadačke Radnice uskutočnilo zasadnutie prezídia Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov pod vedením  jeho prezidenta Arno Jägera z Nemecka. Popoludňajší program začal v Štátnom ústrednom banskom archíve vernisážou výstavy „Stopy baníckej minulosti miest a obcí Slovenska“, ktorú otvorila Mgr. Elena Kašiarová, riaditeľka archívu.  Odpoludňajší program potom pokračoval v sále Kultúrneho centra seminárom „Banská Štiavnica – história a súčasnosť“, v ktorom odznela pestrá paleta prednášok Dr. Labudu, Mgr. Petra Jancsyho, Mgr. Mikuláša Čelku, Mgr. Márie Čelkovej, Mgr. Kašiarovej, Ing. Richarda Kaňu, Mgr. Petra Konečného a Ing. Milana Durbáka. Večerný program pokračoval slávnostným šachtágom, ktorého sa zúčastnilo vyše 250 osôb, medzi ktorými nechýbali ani nasledovné významné osobnosti, Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR, RNDr. Viera Maťová, riaditeľka odboru Ministerstva životného prostredia SR, PhDr. Miroslav Gazdík, prezident Konfederácie odborových zväzov SR, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu, Ing. Ján Foltýn, podpredseda Slovenskej banskej komory, Ing. Malchárek, Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice, Arno Jäger, Ing. Miroslav Šťastný, perkmistr Združenia baníckych a hutníckych spolkov ČR, prof. Oleg Ivanovič Kazanin, dekan Górneho inštitútu v Petrohrade, Ing. Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Dr. Labuda, prof. Ing. Wieslav Blaschke, prezident Poľského združenia technikov a inžinierov baníctva, Ing. Beránek,  Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej, Ing. Vlastimil Vozka, primátor mesta Most v ČR a zástupcovia baníckych spolkov a cechov zo Slovenska. V programe šachtágu, ktorého hlavnými funkcionármi boli Ing. Urbánek – prezídium, Ing. Rada – kontrárium, Mgr. Kružlic – kantor, M.Šesták – fuchsmajor, A. Greguss – pivný dispečer, Ing. Durbák – adlát, J. Osvald a Ľ. Kaník – držitelia ošliadra, nechýbal ani „skok cez kožu“, ktorý absolvovali JUDr. Dušan Lukačko, viceprimátor Banskej Štiavnice a A. Jäger a pivný súboj, v ktorom zvíťazil Zbyněk Jakš, zástupca Hornickej spoločnosti podkrušnohorskej oblasti v Moste, reprezentujúcej zvyšok baníckeho sveta, nad Ing. Petrom Zorvanom, PhD., zástupcom Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Počas šachtágu vykonal Ing. Petrovič slávnostné uvedenie novej publikácie baníckeho spolku „Už na baňu klopajú“, ako aj kalendára na rok 2013 s motívom portálov banských štôlní štiavnicko-hodrušského rudného regiónu. Odovzdávali sa aj vyznamenania, PhDr. Milan Augustín odovzdal vyznamenanie špaňodolinského baníckeho bratstva Herengrund „Signum Laudis Herrengrundi“ za rok 2012 dvom významným osobnostiam z Českej republiky, Ing. Jaroslavovi Jiskrovi, PhD. z Nadácie Georgia Agricolu, región Slavkovský les v Hornom Slavkove a Karlovi Neubergerovi z Hornicko-historického spolku v Stříbre. Program druhého dňa stretnutia bol následne ukončený veľkolepým ohňostrojom z parkoviska pri Novom zámku. Tretí deň podujatia začal o 8 hod. ekumenickou bohoslužbou v kostole sv. Kataríny a pokračoval o 9 hod prijatím zástupcov baníckych spolkov a hostí primátorkou B. Štiavnice na Radnici. Následne o 10 hod sa začal pred bývalou Tabakovou továrňou formovať pod vedením Ing. Dalmy Štepánekovej veľkolepý sprievod účastníkov stretnutia, v ktorého čele kráčal pastier s jaštericou s pastierikmi, dychový orchester Severočeských dolů, a.s. Chomutov, čestní hostia, medzi ktorými nechýbal ani pán Dušan Čaplovič, minister školstva SR, za nimi malý salamandrový sprievod a potom už plejáda zástupcov 44 baníckych a hutníckych spolkov a cechov zo Slovenska a zahraničia. Sprievod prešiel historickým jadrom mesta, pri Radnici bol komentovaný pánom Jánom Furindom a bol ukončený v Amfiteátri pod Novým zámkom, kde sa následne uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia, ktoré moderoval Mgr. Peter Danáš. Miesto na tribúne prijali okrem ministra školstva, generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR, predsedu Hlavného banského úradu,  prezidenta KOZ, predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, perkmistra Združenia baníckych a hutníckych spolkov ČR a primátorky Banskej Štiavnice aj nasledovné osobnosti, Ing. Ján Jakubov, námestník primátora Košíc, Pavol Burdiga, viceprimátor Rožňavy, prof. Ing.  Juraj Sinay, CSc., prorektor Technickej univerzity Košice, prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., dekan Fakulty BERG TU Košice a Ing. Ľudovít Kaník, poslanec NR SR. Po štátnej a baníckej hymne „Banícky stav“ v podaní spevokolu Štiavničan a príhovore primátorky Banskej Štiavnice sa účastníkom prihovoril pán minister školstva SR, po ňom nasledovalo odovzdanie putovnej zástavy Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktorú odovzdal viceprimátor Rožňavy, mesta, v ktorom sa v roku 2011 uskutočnilo 4. stretnutie, predsedovi združenia, ktorý ju následne odovzdal primátorke Banskej Štiavnice do ročnej opatery. Potom nasledovalo odovzdávanie čestných odznakov ministra hospodárstva SR „Za zachovanie tradícií“, vyznamenania odovzdal Ing. Petrovič 25 osobám: Milanovi Lichému z Banskobystrického baníckeho cechu, Milošovi Greiselovi a Ing. Jozefovi Barárovi z Baníckeho spolku SPIŠ,  Stanislavovi Oravcovi z Dúbravského baníckeho cechu, Júliusovi Moncoľovi a Petrovi Lučanskému z Baníckeho cechu Slovinky, Ing. Jánovi Bočkayovi z Baníckeho cechu Rudňany,  Ing. Jozefovi Javůrekovi a Ing. Antonovi Bitarovskému (vyznamenanie „Vzorný záchranár“) z Handlovského baníckeho spolku, Márii Pástorovej a JUDr. Dušanovi Vilímovi z Malokarpatského baníckeho spolku, Pavlovi Horváthovi z Gemerského baníckeho spolku Bratstvo, Jozefovi Kráľovi zo Spolku Permon Marianka, Ing. Erikovi Sombathymu, Jánovi Novotnémua Milanovi Šestákovi z Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, Spevokolu Štiavničan, Mestu Banská Štiavnica, UDr. Nagy Lajosovi  Dr. Pálffy András z Maďarskej baníckej a hutníckej spoločnosti, Gagvi, Prof. Dr. Wieslawovi Blaschkemu a Mgr. Ing. Eugeniusovi Ragusovi  zo Spoločnosti inžinierov a technikov baníctva v Poľsku, Ladislavovi Kajzarovi z Krúžku krojovaných horniků Stonava v ČR, Jánovi Teplíkovi z Hornicko-historického spolku Planá v ČR a ng. Jozefovi Gavlasovi z Nadácie Landek v Ostrave.

     Oceňovali aj zahraničné subjekty, Nadácia Georgia Agricolu ocenila striebornou pamätnou plaketou aj tri osoby z Banskej Štiavnice, Ing. Kaňu, Dr. Augustína a Ing. Ladislava Sombathyho  a Hornicko-historický spolek v Stříbre ocenil pamätnou medailou „Františka Jareše za zásluhy“ Ing. Kaňu, Ing. Durbáka a Ing. Jozefa Karabellyho. Ďalším bodom programu bol slávnostný krst svetoznámej vysokoškolskej učebnice Krištofa Traugott Deliusa „Poučení o zručnosti hornické (Anleitung zu der Bergbaukunst)“ z roku 1773 v českom preklade RNDr. Jaroslava Hlávku. Dr. Hlávka sa žiaľ uvedenia publikácie nedožil, zomrel vo februári tohto roka a účastníci si jeho pamiatku uctili minútou ticha. Po študentskej hymne „Gaudeamus igitur“ krst 8 exemplárov knihy vykonali pán minister školstva za Slovenskú republiku a Ing. Jaroslav Jiskra za Českú republiku a to poklepom každého výtlačku baníckym fokošom. Výtlačky krstené pre Slovenskú republiku držali v náručí nasledovné osobnosti: prof. Weiss za Fakultu BERG TU Košice, Dr. Labuda za Slovenské banské múzeum, Mgr. Kašiarová za Štátny ústredný banský archív a Ing. Kaňa za banícky spolok, za Českú republiku: Ing. Zdeněk Brázda, PhD., Ing. Milan Doležal, Ing. Miroslav Šťastný a Ján Teplík. Ďalej nasledovalo slávnostné dekorovanie 44 zástav pamätnými stuhami stretnutia, ktoré vykonal JUDr. Dušan Lukačko, viceprimátor Banskej Štiavnice za asistencie J. Osvalda a A. Gregussa.  Potom nasledovalo pozvanie námestníka primátora Košíc na 6. stretnutie, ktoré sa uskutoční v roku 2013 v Košiciach v rámci 15. Európskeho baníckeho a hutníckeho dňa. V závere sa za organizátorov stretnutia poďakoval Ing. Kaňa, slávnostný program bol ukončený baníckou hymnou „Zdar Boh hore!“. V odpoludňajších hodinách sa uskutočnil v Amfiteátri kultúrny program, v ktorom vystúpili štiavnickí permoníci z Materskej škôlky na Ul. 1. mája, dychová hudba Sitňanka, spevokol Štiavničan a dychový orchester z Chomutova. Podujatie bolo ukončené 24.6. turistickou prechádzkou banským chodníkom s podaním guľáša na priestranstve pred Klinger štôlňou Krátkou.

    Za vydarené podujatie patrí osobitné poďakovanie Mestu Banská Štiavnica, oddeleniu kultúry Mesta Banská Štiavnica, baníckemu spolku, Slovenskému banskému múzeu, Štátnemu ústrednému banskému archívu, Slovenskej banskej, s.r.o. Hodruša – Hámre, Múzeu vo Sv. Antone, spoločnosti PYRA, s.r.o. Bratislava, Pivovaru ERB, KAMI – Ing. Karabelly, ELGEO-TRADING, s.r.o. Pezinok, Pivovaru Steiger vo Vyhniach, ako aj ďalším nemenovaným subjektom a jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho zdarnému priebehu. Za finančnú podporu patrí poďakovanie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej banskej komore a Mestu Banská Štiavnica.

                                                                                                                       Zdar Boh!

                                                                                                                      Milan Durbák

Fotogaléria z 5. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska

Foto: Lubomír Lužina

Pridané: 3.7.2012

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta