hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   máj / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Vyslovujeme poďakovanie všetkým subjektom, ktoré nám poukázali 2 % (3 %) podiel zaplatenej
dane za rok 2021 a zároveň si dovoľujeme Vás zdvorile požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí
podielu zaplatenej dane za rok 2022.
Naša spoločnosť, ako občianske združenie, bola v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z.
v platnom znení zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb
pod číslom NCRPO 14319/2022 ako možný prijímateľ 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane za rok
2022.

IČO našej spoločnosti je: 37832107.
Číslo účtu v SLSP a.s. je: 74341924/0900
IBAN: SK940900000000074341924

Podmienkou poukázania 2 % podielu dane za rok 2022 je:

  • podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
  • zaplatenie dane za rok 2022.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou daňového priznania a je ho možné získať na www.rozhodni.sk, na príslušnom daňovom úrade, alebo od našej spoločnosti.

Fyzické a právnické osoby musia poslať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2023.
Zamestnanci postupujú nasledovne:

  • písomne požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2023,

  • zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie, že nemáte nedoplatok na dani,

  • vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odošlú, resp. doručia daňovému úradu, ku ktorému miestne prislúcha zamestnávateľ najneskôr do 30. apríla 2023 (resp. 2.5.2023).

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa
poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej
ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.


b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 a odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022
dobrovoľnícky pracovali.

Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu sumu
odpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane poukázať viacerým subjektom.

Do 31. marca 2022 je termín podania daňových priznaní pre fyzické, ako aj právnické osoby na formulároch, súčasťou ktorých je aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať aby ste zvážili poskytnutie 2 % Vami odvedenej dane pre naše občianske združenie a preukázali tým svoju stavovskú príslušnosť Vzor vyplnenia uvádzame v kópii daňového priznania právnických osôb strana 7( 1 príloha ).

U fyzických osôb ( tlačivá FO A a FO B) je vyplňovanie rovnaké, rozdiel je len v tom, že fyzické osoby môžu poukázať 2 % zo zaplatenej dane len 1 prijímateľovi.

Podrobnejšie informácie pre rok 2023 (daň za 2022) nájdete na stránke:

https://podpora.financnasprava.sk/348827-Podiel-zaplatenej-dane

Banská Štiavnica, 24. januára 2023

Za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok: Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

 

Tu si môžete stiahnuť  Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane

Pridané: 24.1.2023

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta