hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   jún / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Jubilejné  20. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku

             Dňa 24.11.2011 sa uskutočnilo v historickej aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici ( „SPŠ“) jubilejné 20. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku (prvé sa uskutočnilo dňa 19.11.1992 v dnes už neexistujúcej reštaurácii Barbora), ktorého sa zúčastnilo 48 členov a 3 hostia. Banícky spolok teda začína jubilejný 20. rok svojej činnosti.

Správa o činnosti za rok 2011, ktorú predniesol jeho predseda Ing. Richard Kaňa, obsahovala aj nasledovné fakty. V priebehu roka spolok zorganizoval viacero spoločenských podujatí, 19. reprezentačný banícky ples v Hoteli Grand-Matej dňa 22.2.2011, 7. ročník Náckova Štiavnica dňa 15.4.2011, 14. Náckov štiavnický pochod dňa 30.7.2011 a slávnostný šachtág Salamander 2011 dňa 8.9.2011. Nechýbali ani ďalšie šachtágy pri rôznych príležitostiach, z ktorých vynikli hlavne 2. rudnobanský šachtág v Kremnici dňa 4.2.2011, šachtág Akademici v Banskej Štiavnici dňa 8.10.2011, šachtág pre organizáciu SK – Kameňolomy, s.r.o. Bratislava dňa 14.10.2011 a 1. slávnostný šachtág v Pukanci dňa 21.10. 2011. Účastníkov potešila aj informácia o vydaní publikácie „Hodruša v zemi baníkov“ autora Ing. Kaňu, ktorú vydal banícky spolok s podporou Slovenskej banskej, s.r.o., Hodruša – Hámre („Slovenská banská“), ako aj informácia o výstave fotografií „Hodrušské hlbiny“, ktorej hlavnými autormi sú Ing. Kaňa a Ing. Lužina. Teší aj skutočnosť o úspešnom pokračovaní ťažby zlato-strieborných rúd v hodrušskej časti štiavnického rudného ložiska organizáciou Slovenská banská. Pokračovalo sa aj v stavebných prácach,  dokončila sa oprava zberného vodného jarku pre tajch Klinger a oprava portálov štôlní Klinger Krátka a Klinger dlhá, zabezpečované Rudnými baňami, š.p. Banská Bystrica. Na hodrušskej strane boli prostredníctvom OZ Kerling zabezpečené opravy portálov štôlní Lill a oprava kamenných pilierov nadjazdu od Dolnej štôlne Lill. Z iniciatívy baníckeho spolku sa začali vykonávať terénne úpravy pred dedičnou štôlňou Kornberg. Mesto Banská Štiavnica zabezpečilo trvalé vyňatie pozemku parc. č. 7210/7 o výmere88 060 m2 z lesného pôdneho fondu na vrchu Glanzenberg –Staré mesto, čo umožní budúce sprístupnenie archeologických a montánnych artefaktov pre účely turizmu. Z iniciatívy Petra Erneka sa pokračovalo aj v prácach na šachte Kaufhaus, osadením štýlového baníckeho znaku na streche jej vstupného objektu na povrchu.  Slovenské banské múzeum zabezpečilo finančné zdroje na opravu objektu Prachárne na Dolnej Rovni pre realizáciu v roku 2012.

            Spolok participoval na organizovaní seminára „ Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne“ a na organizovaní konferencie „Argenti fodina 2011 – sekcia Slovenská banská cesta“, ktoré sa uskutočnili v Slovenskom banskom múzeu.   

            Predseda baníckeho spolku udelil dvom členom, Jánovi Novotnému a Ľudovítovi Kaníkovi k ich životným jubileám – 75 rokov života, vyznamenanie „Za zásluhy“.  20. valné zhromaždenie zvolilo aj nový 26 členný riadiaci výbor a predsedu, ktorým sa opäť stal Ing. Kaňa. Po jeho skončení sa uskutočnil v jedálni SPŠ slávnostný šachtág so skokom cez kožu. Jeho hlavnými funkcionármi boli Ing. Urbánek – prezídium, Ing. Durbák – kontrárium, Ing. Ferenc – fuchsmajor, Ing. Karabelly – pivný dispečer a Mgr. Kružlic – kantor s prispením spevokolu Štiavničan. Do baníckeho stavu boli prijaté „skokom cez kožu“ dve osoby, Karol Turoň a Bc. Daniel Harvan.  

            Za spoluprácu a podporu v úspešnom roku 2011 patrí osobitné poďakovanie Mestu Banská Štiavnica, Slovenskému banskému múzeu, Štátnemu ústrednému banskému archívu, Hlavnému banskému úradu, SPŠ, organizáciám: Slovenská banská, EMED Slovakia, s.r.o. B. Štiavnica, LN Trade, s.r.o. Banská Štiavnica, ENGAS, s.r.o. Nitra, Combin Banská Štiavnica, s.r.o. B. Štiavnica, Bytová správa, s.r.o. B. Štiavnica, ako aj ďalším nemenovaným subjektom, ktoré akýmkoľvek spôsobom pomohli baníckemu spolku.      

Ing. Milan Durbák 

20. Valné zhromaždenie spolku, 24.11. 2011

Foto Lubomír Lužina

Pridané: 30.3.2012

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta