hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   jún / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Banícka časť salamandrových dni 2011

             Salamandrové dni 2011 boli otvorené viacerými podujatiami, prvým bolo dňa 6.9. slávnostné uvedenie novej reprezentačnej publikácie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku „Hodruša v zemi baníkov“ v Hodruši-Hámroch, ktorej autorom je Ing. Richard Kaňa a kolektív. Druhým bola konferencia „Argenti fodina“ so sekciou „Slovenská banská cesta“, ktorej spoluorganizátormi bolo Slovenské banské múzeum a banícky spolok. Tretím bola vernisáž výstavy fotografií „Hodrušské hlbiny“, uskutočnená v Berggerichte a štvrtým bol  slávnostný šachtág, ktorý sa uskutočnil 8.9. v sále kultúrneho centra Banskej Štiavnice za účasti významných baníckych osobností z celej SR a zo zahraničia. Medzi vyše 200 účastníkmi bol aj nasledovne osobnosti: RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľka sekcie geológie MŽP SR, JUDr. Ing.Peter Kúkelčík,  predseda Hlavného banského úradu, predsedovia Obvodných banských úradov SR, Prof. Ing.Gabriel Weiss, dekan fakulty BERG TU Košice, Ing.Fedor Boroška, riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory, Ing.Ervín Kubran, generálny sekretár Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Ing.Jaroslav Malchárek, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Ing.Rudolf Podoba, primátor Handlovej a Mgr.Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice. Podujatia sa zúčastnili tiež delegácie baníckych spolkov z Maďarska, z Českej republiky a z Poľska. 

            Hlavnými funkcionármi šachtágu boli: prezídium – Ing. Urbánek, kontrárium –Ing. Rada, adlátus – Ing. Durbák, kantor – Mgr. Ján Kružlic, fuchsmajor – Ing. Ferenc, pivný dispečer –A. Greguss, podkurovačmi boli Ing. Karabelly a Ing. Ivan, ošliador držali Jozef Osvald a  Ľudovít Kaník, produkciu baníckych piesní zabezpečil spevokol Štiavničan. V programe boli všetky základné bloky, svätenie dupláku, skok cez kožu, počas, ktorého boli do baníckeho stavu prijaté nasledovné osoby: Jozef Bálik, člen spevokolu Štiavničan a Radovan Póč z Těžební únie Českej republiky. Nechýbal ani pivný súboj, v ktorom zvíťazil zástupca  „zvyšku baníckeho sveta“  Jirko Vitáloš z Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku nad zástupcom baníckeho spolku Ing. Ivanom Bačom a získal cenu Pivovaru Steiger.

            Počas šachtágu sa vykonalo aj odovzdanie vyznamenaní, minister hospodárstva Slovenskej republiky udelil čestný odznak „Za udržiavanie tradícií“ doc. Ing Ivanovi Herčkovi, CSc. za jeho publikačnú činnosť, zameranú  na históriu baníctva a geológie a osobitne na históriu štiavnickej Baníckej akadémie. Vyznamenával aj banícky spolok, keď jeho predseda udelil nové vyznamenanie „Za zásluhy“ prvým piatim svojim členom, JUDr. Ing. Jozefovi Karabellymu, Ing. Ladislavovi Sombathymu, Ing. Milanovi Urbánekovi, Ing. Dalme Štepánekovej a Jozefovi Osvaldovi a jednej právnickej osobe, Hornickému spolku Stříbro z Českej republiky.  Sponzormi podujatia boli: Mesto Banská Štiavnica, Pivovar Steiger Vyhne, Combin Banská Štiavnica, s.r.o. Banská Štiavnica a pán Miloš Šimek,  za čo im, ako aj prípravnému výboru, patrí úprimné banícke poďakovanie.

             V rámci programu Salamander 2011 sa uskutočnili v sále kultúrneho centra Banskej Štiavnice ešte ďalšie dve podujatia celoslovenského charakteru. Dňa 9.9. v dopoludňajších hodinách to bolo Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory a popoludní to boli celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov za účasti delegácie ústredných orgánov štátnej správy SR na čele so štátnym tajomníkom MŽP SR RNDr. Branislavom Cimermanom a vedúcim služobného úradu MH SR JUDr. Petrom Jesenským, v delegácii bol aj poslanec Národnej rady SR Ing. Stanislav Janiš. Medzi tohtoročnými vyznamenanými bol aj Ing. Milan Ferenc, ústredný banský inšpektor Hlavného banského úradu, ktorému minister hospodárstva SR udelil vyznamenanie „Za pracovnú vernosť“ a Mgr. Pavol Balžanka, predseda Združenia historických miest a obcí Slovenska, ktorému minister hospodárstva SR udelil vyznamenanie „Za udržiavanie tradícií“.  Vo večerných hodinách sa účastníci celoštátnych osláv, delegácie domácich a zahraničných baníckych, hutníckych a lesníckych vysokých škôl, ako aj delegácie baníckych spolkov zapojili do mohutného predvoja Salamandrového sprievodu. 

Ing.Milan Durbák

Salamandrové dni 2011

Foto Lubomír Lužina

Pridané: 30.3.2012

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta