hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   jún / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok - Poukázanie 2 % (3%) dane.

 

Vyslovujeme poďakovanie všetkým subjektom, ktoré nám poukázali 2% podiel zaplatenej dane za rok 2014 a zároveň dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí podielu zaplatenej dane za rok 2015.

Naša spoločnosť, ako občianske združenie, bola v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. v platnom znení zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom NCRIs 52345/2011 ako možný prijímateľ 2% (3%) podielu zaplatenej dane za rok 2015.

IČO našej spoločnosti je: 37832107.

Číslo účtu v SLSP a.s. je: 74341924/0900

Číslo účtu v tvare IBAN je: SK 9409000000000074341924

Podmienkou poukázania 2% (3%) podielu dane za rok 2015 je:

  • podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
  • zaplatenie dane za rok 2015.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou daňového priznania a je ho možné získať na www.rozhodni.sk, príslušnom daňovom úrade, alebo od našej spoločnosti.

Fyzické a právnické osoby musia poslať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2015.

Zamestnanci postupujú nasledovne:

  • písomne požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2015
  • zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie, že nemáte nedoplatok na dani
  • vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odošlú, resp. doručia daňovému úradu, ku ktorému miestne prislúcha zamestnávateľ najneskôr do 30. apríla 2015.

Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu sumu odpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane poukázať viacerým subjektom.

Do 31. marca 2015 je termín podania daňových priznaní pre fyzické, ako aj právnické osoby na formulároch, súčasťou ktorých je aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať aby ste zvážili poskytnutie 2 % Vami odvedenej dane pre naše občianske združenie a preukázali tým svoju stavovskú príslušnosť.

Vzor vyplnenia je uvedený v kópii daňového priznania právnických osôb. Priloha.doc

U fyzických osôb ( tlačivá FO A a FO B) je vyplňovanie rovnaké, rozdiel je len v tom, že fyzické osoby môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi.

Podrobný postup nájdete aj na adrese: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme za Vašu podporu!

Banská Štiavnica, 31. januára 2016

Za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok: Ing.Richard Kaňa, predseda spolku

Pridané: 29.2.2016

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta