hlavicka
12
Feb

12.2.2024

POZVÁNKA

Utorkové popoludnie

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   jún / 2024   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Ing. Ladislav Lacko - sedemdesiatročný

      Dňa 14.2.2012 sa uskutočnilo v obradnej sieni štiavnickej radnice prijatie Ing. Ladislava Lacka, bývalej významnej osobnosti štátnej banskej správy Slovenskej republiky a člena Banskoštivnicko-hodrušského baníckeho spolku pri príležitosti jeho životného jubilea, 70 rokov života. Slávnostný príhovor k jubilantovi predniesla Mgr.Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice. 

     Ing. Lacko sa narodil 14.2.1942 v Starej Kremničke. Po skončení základnej školy študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Kremnici, ktorú ukončil maturitou v roku 1959. V tom istom roku začal študovať na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor banské meračstvo. Štúdium ukončil v roku 1964 a získal titul „banský inžinier“ v odbore banské meračstvo. Jeho prvým zamestnávateľom boli Banské stavby, n. p. Prievidza, kde postupne pracoval vo funkciách banský merač, hlavný banský merač, geológ a neskôr vedúci odboru banského meračstva a geológie. V rámci pracovného zaradenia sa podieľal na výstavbe banských diel prakticky vo všetkých banských revíroch Slovenska a taktiež v Čechách. V oblasti Banskej Štiavnice to boli banské diela na II. a V. hlbinnom obzore Novej šachty, jama Šobov II., jama Roveň, rekonštrukcia šachty Maximilián, Nová jama Rozália, jama Mayer II. a Nová odvodňovacia štôlňa. Dva roky pôsobil ako odborník v NSR pri výstavbe banských diel v uhoľnej bani na antracit Preussag-Kohle. Zúčastnil sa taktiež zahraničnej dvojmesačnej pracovnej cesty na Kube, kde prednášal banské meračstvo a viedol cvičenia pre stredne technické kádre.

     Z dôvodu útlmu rudného baníctva, ktorý postihol aj organizáciu Banské stavby Prievidza,  nastúpil od 1.10.1990 k štátnej banskej správe ako obvodný banský inšpektor Obvodného banského úradu v Prievidzi. Po zrušení Slovenského banského úradu bol od 1.9.1993 preložený na Odbor štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Dňom 1.1.1995 bol vymenovaný za predsedu Obvodného banského úradu v Prievidzi a od 1.7.1995 bol vymenovaný za riaditeľa Odboru štátnej banskej správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Tu postupne vytváral podmienky na opätovné vytvorenie samostatného orgánu štátnej banskej správy. Prvým krokom bolo premenovanie Odboru štátnej banskej správy na Hlavný banský úrad a druhým krokom bolo rozhodnutie ministra hospodárstva SR o zriadení samostatnej rozpočtovej organizácie Hlavný banský úrad so sídlom v Bratislave od 1.1.1997. Za jeho predsedu bol vymenovaný Ing. Lacko.  Posledným krokom bolo prijatie zákona č. 58/1998 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. sa sídlom Hlavného banského úradu stala od 1.6.1998 Banská Štiavnica. Zásluhou Ing. Ivana Herčka, CSc., vtedajšieho riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, ako aj diplomacie Ing. Mariána Lichnera, CSc, vtedajšieho primátora Banskej Štiavnice, bol Hlavný banský úrad umiestnený v objekte Kammerhofu. Tu sídlil až do roku 2006, kedy sa presťahoval do zrekonštruovaného samostatného objektu na ul. Kammerhofská 25. K 28.2.2000 sa Ing. Lacko vzdal funkcie predsedu HBÚ a vrátil sa na Obvodný banský úrad v Prievidzi do funkcie obvodného banského inšpektora. Túto funkciu vykonával až do 14.2.2007, kedy dovŕšením veku 65 rokov života ukončil štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov a odišiel na dôchodok. 

     V programe prijatia nechýbal ani slávnostný šachtág, počas ktorého jubilant úspešne absolvoval čestný „skok cez kožu“ podľa § 24a zákona č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho spolku o udržiavaní poriadku a povznesenej nálady na šachtágu (pivný zákon). Hlavnými funkcionármi šachtágu boli: Ing. Urbánek – prezídium, Ing. Durbák – kontrárium, Mgr. Kružlic  – kantor, Ing. Karabelly– fuchsmajor, J. Novotný a J. Osvald – držitelia ošliadra a Ing. E. Sombathy – pivný dispečer. Krstným otcom mu bol Ing. Štepáneková.  

     Za osobnú angažovanosť Ing. Lacka pri zriaďovaní Hlavného banského úradu, ako aj pri premiestňovaní jeho sídla do Banskej Štiavnice, mu patrí od občanov Banskej Štiavnice úcta a poďakovanie. Do ďalších rokov života mu želáme hlavne pevné zdravie, veľa osobných úspechov. 

 Zdar Boh! 

Dr. Ján Novák

Foto Lubomír Lužina

 

 

Pridané: 30.3.2012

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta