hlavicka
21
Oct

Stále ešte beží predaj reprezentačných slovensko-anglických knižných publikácií

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   december / 2020   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Tradičné jarné celoslovenské podujatia baníkov

V priebehu minulého týždňa sa uskutočnili v Hodruši-Hámroch a v Banskej Štiavnici dve významné podujatia. Prvým bol 6. Rudnobanský šachtág, spojený so 4. Rozálčianskym šachtágom a s 15. Jozefovským stretnutím. Tieto spojené podujatia sa uskutočnili 18.3.2015 v konferenčnej sále Hotela Salamandra V Hodruši-Hámroch. Podujatí sa zúčastnilo vyše 70 osôb z Banskej Štiavnice, z Hodruše-Hámrov, z Kremnice, z Pezinka, z Handlovej, z Banskej Bystrice, z Bratislavy a z Novej Bane. Medzi nimi boli Mgr. Štefan Rozkopál, generálny riaditeľ na Ministerstve hospodárstve SR, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu, Ing. Bohumil Néč, predseda Obvodného banského úradu v Prievidzi, RNDr. Ivan Mesarčík riaditeľ odboru Ministerstva životného prostredia SR, Ing. Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice, Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej, Mgr. Ján Havran, primátor Novej Bane, Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, JUDr. Dušan Vilím, tajomník Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Ing. Adolf Lunev, vedúci oddelenia útlmu Rudné Bane, š.p. B. Bystrica a Ing. Ivan Bača, generálny riaditeľ Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre. V programe šachtágu boli aj 3 čestné skoky cez kožu, ktoré absolvovali Mgr. Rozkopál, Mgr. Havran a Jozef Pecník z Banskej Štiavnice, tohtoročný jubilant – 80 rokov.  V pivnom Jozefovskom 4-súboji zvíťazil Anton (Jozef) Privalinec z Handlovej pred Ladislavom (Jozefom) Dittem z Hodruše,  Ivanom (Jozefom) Mesarčíkom z Bratislavy a Ing. Jozefom Karabellym z Banskej Štiavnice. Aktérov pivného súboja odmenila primátorka Banskej Štiavnice. Počas šachtágu Jozef  Osvald venoval Ing. Kaňovi pre Náckovu izbu v expozícii na Bani Starovšechsvätých obraz sv. Jozefa od štiavnického maliara Ludvíka Šrameka. Funkcionármi šachtágu boli Ing. Durbák – prezídium, Ing. Ferenc – kontrárium, M. Šesták – fuchsmajor, ktorý sa hrdil novým líščím chvostom, Mgr. Kružlic – kantor s pomocou Spevokolu Štiavničan, Ing. Karabelly – pivný dispečer. Ošliador držali – Bc. Kaňa a Ing. Gubriansky. Sponzormi podujatia boli Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre, Hotel Salamandra a banícky spolok.
Druhým podujatím bolo 9. valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska so sídlom v B. Štiavnici, ktoré sa uskutočnilo 19.3.2015 v historickej aule SPŠ S. Mikovíniho. Rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 27 baníckych spolkov z celého Slovenska, viedol Ing. Erik Sombathy, predseda združenia. Hosťami rokovania boli Ing. Marián Zimmermann, viceprimátor Banskej Štiavnice, Ing. Ján Totkovič, riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho a Mgr. Ján Havran, primátor Novej Bane. Valné zhromaždenie, o.i.,  rozhodlo aj o prijatí 30. člena združenia, ktorým je OZ Salvátor vo Vyšnej Boci a o miestach konania 10. a 11.stretnutia banských miest a obcí Slovenska, v roku 2017 – Nová Baňa a v roku 2018 – Pezinok. Valné zhromaždenie zobralo na vedomie aj informatívnu správu o projekte Slovenská banská cesta, ako aj informáciu o ukončení dobývania uhlia na Bani Dolina vo Veľkom Krtíši a konaní slávnostného ceremoniálu k uvedenej udalosti dňa 12.6.2015. Podujatie organizačne a hmotne zabezpečili banícky spolok a Združenie. Za poskytnutie priestorov patrí poďakovanie vedeniu SPŠ S. Mikovíniho.

Zdar Boh!

  Ing. Milan Durbák

 

fotogalérie z podujatí na stiahnutie:   Šachtágy (800x600px), VZ ZBSaCS (800x600px)

foto: Karol Weis                             foto: Ľubomír Lužina

Pridané: 23.3.2015

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta