hlavicka
30
Jul

Dnes sa uskutoční Náckov štiavnický pochod, preto neváhajte a pridajte sa do neho...

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   september / 2021   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

  Salamander 2013

     Banícka časť Salamandrových dní 2013 začala 5.9. tromi podujatiami. Prvým bol odborný seminár „Hutnícke dedičstvo a čo s ním“, ktorého náplňou druhým bola problematika záchrany objektu Taviarne bývalej Striebornej huty. Druhým bola vernisáž výstavy “Krotenie živlov“, venovanej 300. výročiu narodenia Jozefa Karola Hella. Tretím bol slávnostný šachtág v sále Kultúrneho centra za účasti významných baníckych osobností z celej SR a zo zahraničia, medzi ktorými boli aj Gwenole Cozigou, riaditeľ Európskej komisie pre chemický, metalurgický priemysel a suroviny, Ing. Dušan Petrík, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Vojtech Ferencz, PhD., štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Ing. Ľudovít Kaník, poslanec NR SR, Ing. Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR, RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľka sekcie geológie MŽP SR, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík,  predseda Hlavného banského úradu, doc. Ing. Fridrich Zeleňák, prodekan fakulty BERG TU Košice, Ing. Fedor Boroška, riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory, Ing. Ervín Kubran, generálny sekretár Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Ing. Peter Gajzdica, predseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Ing. Branislav Žec, riaditeľ Štátneho ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, Ing. Marián Supek, generálny riaditeľ SVP, š.p. Banská Štiavnica, nechýbala ani Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta a celý rad ďalších významných osobností. Podujatia sa zúčastnili tiež delegácie baníckych spolkov z Maďarska, z Českej republiky a z Poľska. 

     Hlavnými funkcionármi šachtágu boli: prezídium – Ing. Urbánek, kontrárium – Ing. Durbák, kantor – Mgr. Kružlic, fuchsmajor – Ing. Ferenc, pivní dispečeri – Ing. Karabelly a A. Greguss, podkurovačmi boli JUDr. Kubinský a Ing. Ivan, ošliador držali Jozef Osvald a Ľudovít Kaník, produkciu baníckych piesní zabezpečil spevokol Štiavničan. V programe boli všetky základné bloky, svätenie dupláku, čestný skok cez kožu, ktorý absolvovalo 5 osôb: Ing. Petrík, Ing. Ferencz, G. Cozigou, Ing. Bagin, generálny riaditeľ sekcie rozpočtu MH SR a JUDr. Lehotzky, vedúci služobného úradu MŽP SR.  Nechýbal ani pivný súboj, v ktorom zvíťazil zástupca Banskej Štiavnice Ľubomír Sásik nad zástupcom „zvyšku baníckeho svetaJirkom Vitálošom z Pezinka.

     Pred vlastným šachtágom sa vykonalo niekoľko milých aktov. Prvým bolo slávnostné uvedenie novej knihy PhDr. Milana Augustína „Templári – rozprávanie banskoštiavnického notára Christophorusa Galicusa“. Druhým bolo odovzdanie čestného odznaku ministra hospodárstva SR „Za pracovnú obetavosť“ a vyznamenania baníckeho spolku „Za zásluhy“ Ing. Mikulášovi Beránekovi, tajomníkovi Slovenskej baníckej spoločnosti pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov života. Tretím bolo odovzdanie zlatej medaily Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Ing. Durbákovi, tajomníkovi Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť pri obnove a udržiavaní baníckych tradícií.

     Hlavnými sponzormi podujatia boli: Mesto Banská Štiavnica, Pivovar Steiger Vyhne, Combin Banská Štiavnica, s.r.o. Banská Štiavnica a Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre, za čo im, ako aj prípravnému výboru, SPŠ S. Mikovíniho a Kultúrnemu centru, patrí úprimné banícke poďakovanie.

     V rámci programu Salamander 2013 usporiadal Štátny ústredný banský archív dňa 6.9. tradičný Deň otvorených dverí, venovaný výročiam významných konštruktérov 18. stor. Matejovi a Jozefovi Karolovi Hellovi. V sále Kultúrneho centra sa uskutočnili ďalšie dve podujatia celoslovenského charakteru. V dopoludňajších hodinách to bolo Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory a popoludní to boli celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov za účasti delegácie ústredných orgánov štátnej správy SR na čele Tomášom Malatinským, ministrom hospodárstva SR a Petrom Žigom, ministrom ŽP SR. Na podujatí sa zúčastnil tiež Jozef Škrobák, predseda Odborového zväzu pracovníkov baníctva geológie a naftového priemyslu, Ing. Vladimír Jacko, PhD., prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, ako aj poslanci Národnej rady SR, Ing. Vladimír Jánoš a Ing. Ľudovít Kaník. Medzi tohtoročnými vyznamenanými bol aj JUDr. Kúkelčík, ktorému minister hospodárstva SR udelil vyznamenanie „Za udržiavanie tradícií“. Vo večerných hodinách sa za príjemného letného počasia účastníci celoštátnych osláv, delegácie domácich a zahraničných baníckych, hutníckych a lesníckych vysokých škôl, ako aj delegácie baníckych spolkov zapojili do mohutného predvoja Salamandrového sprievodu, ktorého zoradenie zabezpečil Ing. Milan Ferenc. Vlastný Salamandrový sprievod opäť veľmi úspešne zorganizovala Ing. Dalma Štepáneková. 

 Ing. Milan Durbák

          Foto: Lubomír Lužina                      Foto: Ivan Čilík

Pridané: 17.9.2013

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta