hlavicka
4
Feb

Možnosť poukázať 2% dane z príjmu v prospech baníckeho spolku

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   október / 2022   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

     Dňa 17. januára 2012 sa uskutočnilo v obradnej sieni štiavnickej radnice prijatie prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc., významného slovenského ekológa, významného občana Banskej Štiavnice a člena Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku pri príležitosti jeho životného jubilea, 60 rokov života. Slávnostný príhovor k jubilantovi predniesla Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice.

     Prof. Šteffek sa narodil 1.1.1952 v Banskej Štiavnici v rodine stredoškolského profesora. V rodnom meste absolvoval základnú školu a v r. 1970 aj Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Vysokoškolské vzdelanie získal štúdiom na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, odbor systematická zoológia a ekológia živočíchov, ktorú ukončil v r. 1975, o rok neskôr získal v rigoróznom pokračovaní titul RNDr. Po absolvovaní viacerých zahraničných stáží bol v r. 2003 habilitovaný na Technickej univerzite vo Zvolene za docenta a v r. 2008 bol na tejto univerzite inaugurovaný za univerzitného profesora.

     Jeho prvým zamestnávateľom bol Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV Bratislava, kde pracoval do r. 1979. Jeho ďalšími zamestnávateľmi boli Ústav ekológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV Banská Štiavnica, Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie SAV Banská Štiavnica, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Katedra environmentálnej výchovy a Katedra krajinnej ekológie. Od r. 2003 je zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra aplikovanej ekológie FEE. Doteraz sa zúčastnil výskumov v 103 krajinách po celej Európe, Ázii, Severnej, Strednej a Južnej Amerike, Afrike a Oceánie.
Významné je jeho členstvo vo viacerých spoločnostiach a ich orgánoch, od r. 1993 je členom Rady Katedry UNESCO, od r. 2003 je členom Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV, od r. 1968 je aj členom slovenského skautingu a aj jeho zásluhou sa slovenský skauting stal v r. 1997 členom Svetovej organizácie skautského hnutia a od r. 1998 je aj členom Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Je aj literárne činný, z hľadiska nehmotného kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice je významné jeho dielko v štiavnickom dialekte "Pán Boh zaplac aj za malý luon", ktoré vydal v r. 2005, ako aj jeho príspevky, týkajúce sa histórie výroby hlinených fajok v Banskej Štiavnici.

     V programe prijatia nechýbal ani slávnostný šachtág, počas ktorého jubilant úspešne absolvoval čestný skok cez kožu podľa §24 a zákona č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho spolku o udržiavaní poriadku a povznesenej nálady na šachtágu (pivný zákon). Hlavnými funkcionármi šachtágu boli: Ing. Urbánek – prezídium, Ing. Durbák – kontrárium, Mgr. Kružlic – kantor, Ing. Ferenc – fuchsmajor, J. Novotný a J. Osvald – držitelia ošliadra a Ľ. Kanik – pivný dispečer. Krstným otcom mu bol Ing. Kaňa. Do ďalších rokov jeho plodného života mu želáme hlavne pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Zdar Boh!

Foto Lubomír Lužina

 

Pridané: 26.2.2012

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta