hlavicka
4
Feb

Možnosť poukázať 2% dane z príjmu v prospech baníckeho spolku

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   august / 2022   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Vyslovujeme poďakovanie všetkým subjektom, ktoré nám poukázali 2% (3%) podiel zaplatenej
dane za rok 2019 a zároveň dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať o Vašu priazeň pri poskytnutí
podielu zaplatenej dane za rok 2021.
Naša spoločnosť, ako občianske združenie, bola v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z.
v platnom znení zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb
pod číslom NCRIs 47772/2020 ako možný prijímateľ 2% (3%) podielu zaplatenej dane za rok
2020.

IČO našej spoločnosti je: 37832107.
Číslo účtu v SLSP a.s. je: 74341924/0900
IBAN: SK94090000000007431924

Podmienkou poukázania 2% podielu dane za rok 2021 je:

  • podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
  • zaplatenie dane za rok 2021.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou daňového priznania a je ho možné získať na www.rozhodni.sk, na príslušnom daňovom úrade, alebo od našej spoločnosti.

Fyzické a právnické osoby musia poslať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2022.
Zamestnanci postupujú nasledovne:

  • písomne požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2022,

  • zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie, že nemáte nedoplatok na dani,

  • vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odošlú, resp. doručia daňovému úradu, ku ktorému miestne prislúcha zamestnávateľ najneskôr do 30. apríla 2022.

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa
poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej
ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.


b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 a odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021
dobrovoľnícky pracovali.

Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu sumu
odpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane poukázať viacerým subjektom.

Do 31. marca 2021 je termín podania daňových priznaní pre fyzické, ako aj právnické osoby na formulároch, súčasťou ktorých je aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať aby ste zvážili poskytnutie 2 % Vami odvedenej dane pre naše občianske združenie a preukázali tým svoju stavovskú príslušnosť Vzor vyplnenia uvádzame v kópii daňového priznania právnických osôb strana 7( 1 príloha ).

U fyzických osôb ( tlačivá FO A a FO B) je vyplňovanie rovnaké, rozdiel je len v tom, že fyzické osoby môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len 1 prijímateľovi.

Banská Štiavnica, 15. februára 2022

Za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok: Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

 

Tu si môžete stiahnuť  Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane

Pridané: 4.2.2019

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta