hlavicka
Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   november / 2021   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

ďakuje všetkým subjektom, ktoré nám poukázali 2 % podiel zaplatenej dane za rok 2017 a zároveň si dovoľuje Vás zdvorile požiadať o Vašu priazeň aj pri poskytnutí podielu zaplatenej dane za rok 2018.

Náš spolok ako občianske združenie, bol v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. v platnom znení zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom NCRIs 45116/2018 ako možný prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane za rok 2018.

IČO nášho spolku je: 37832107.

Číslo účtu v SLSP a.s. je: 74341924/0900

IBAN: SK94090000000007431924

Potvrdenie 2% daň za 2018kliknite na tento text...

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane kliknite na tento text...

 

 

Podmienkou poukázania 2% podielu dane za rok 2018 je:

  • podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
  • zaplatenie dane za rok 2018.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou daňového priznania a je ho  možné získať na www.rozhodni.sk, príslušnom daňovom úrade, alebo  od našej spoločnosti.

Fyzické a právnické osoby musia poslať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2018.

Zamestnanci postupujú nasledovne:

  • písomne požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2019
  • zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie, že nemáte nedoplatok na dani
  • vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odošlú, resp. doručia daňovému úradu, ku ktorému miestne prislúcha zamestnávateľ najneskôr do 30. apríla 2019.

a)    2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v    roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)     3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 a odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len jednému prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu sumu odpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane poukázať viacerým subjektom.

Do 31. marca 2019 je termín podania daňových priznaní pre fyzické, ako aj právnické osoby na formulároch, súčasťou ktorých je aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Dovoľujeme si Vás zdvorile požiadať aby ste zvážili poskytnutie 2 %  Vami odvedenej dane pre naše občianske združenie a preukázali tým svoju stavovskú príslušnosť

Vzor vyplnenia uvádzame v kópii daňového priznania právnických osôb  strana 7( 1 príloha ).

U fyzických osôb ( tlačivá FO A a FO B) je vyplňovanie rovnaké, rozdiel je len v tom, že fyzické osoby môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane len 1 prijímateľovi.

 

Banská Štiavnica, 31. januára 2019

Za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok: Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

Pridané: 4.2.2019

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta