hlavicka
21
Oct

Stále ešte beží predaj reprezentačných slovensko-anglických knižných publikácií

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   december / 2020   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

V stredu 10. augusta 2016 sme si pietnym podujatím pripomenuli pamätný deň Slovenskej republiky: „10. august – Deň obetí banských nešťastí na Slovensku“. Vzhľadom k aktuálnej nepriazni počasia bola oficiálna časť podujatia s príhovormi na návrh Ing. Milana Durbáka, tajomníka baníckeho spolku a hlavného organizátora podujatia presunutá z priestranstva pri vstupe do štôlne Glanzenberg pod altánky na terasu Baníckej krčmy pri štôlni Glanzenberg. Podujatie sa uskutočnilo za účasti pani primátorky mesta Banská Štiavnica, Mgr. Nadeždy Babiakovej, ICLic. Ing. Ľudovíta Frindta, farára rím.-kat. farnosti v Banskej Štiavnici, Ing. Petra Zorvana, zástupcu riaditeľa SBM v Banskej Štiavnici, pána Pavla Santorisa, starostu obce Banský Studenenc, členov riadiaceho výboru a ďalších členov banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, ako aj prítomných občanov Banskej Štiavnice. Intonáciu baníckych piesní tak ako už tradične zabezpečil spevokol Štiavničan, za čo všetkým členom spovokolu veľmi pekne ďakujeme! Clivú báseň s tematikou baníctva predniesla pani Mgr. Mária Petrová. Po prednesení pietnych príhovorov Dr. Weisom, podpresedom baníckeho spolku a Mgr. Nadeždou Babiakovou kytice kvetov a venček položili ku krížu pred štôlňou pani primátorka mesta Banská Štiavnica s pánom farárom Frindtom a zástupkine Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Dalma Štepáneková a RNDr. Mária Gubrianska.

V prednesených príhovoroch sme si pripomenuli tragické udalosti, ktoré v Bani Handlová v roku 2009 predchádzali návrhu na ustanovenie 10. augusta za pamätný deň Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky tento návrh prijala zákonom č. 424/2010 Z. z., z 26. októbra 2010, ktorým bol novelizovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína viac ako 470 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach regiónu Hornej Nitry a stovky ďalších obetí z doteraz historicky zmapovaných banských nešťastí, ktoré sa udiali v baniach na území Slovenska. V našej oblasti možno zaradiť medzi najväčšie banské nešťastia v novodobej histórii baníctva banský požiar na šachte Leopold v Hodruši, ku ktorému došlo 9. januára 1879. Pri tomto požiari zahynulo 20 baníkov, ale história žiaľ dokumentuje viacero podobných tragických nešťastí aj v ďalších regiónoch.

V roku 2015 došlo na Slovensku pri vykonávaní banskej činnosti a pri vykonávaní činnosti vykonávanej banským spôsobom k 3 závažným pracovným úrazom. Veľmi priaznivou skutočnosťou je, že nedošlo k žiadnemu smrteľnému pracovnému úrazu.V príhovore sme si pripomenuli a tichú spomieku venovali zosnulým baníkom, ktorí prišli o svoje životy pri práci v baniach nášho regiónu, pričom na mnohých z nich si stále živo pamätáme a spomíname. Mená obetí: Jozef Urich, Ondrej Sopko, Ján Vančo, Ján Morovjan, Pavel Fajtlík, Juraj Regula, Jozef Krahulec, Ľudovít Heiler, Ondrej Hudec, Jozef Haring, Anton Wágner, Mikuláš Hurtík, Peter Garaj, Emil Lőhner, Miroslav Garec, Ján Láslop, Gejza Doboš, Jozef Baláž, Vladimír Petrík, Marián Kartík, Jozef Pomfy, Jozef Štefánka, Erik Haško, Erik Beňovič, ako aj ďalšie mená baníkov z Banských stavieb Prievidza, ktorí položili životy pri výkone baníckeho povolania, nech zostanú navždy v našej pamäti a aj v pamäti budúcich generácií. Symbolickou minútou ticha, iba za zvuku baníckej klopačky Milana Ferenca, zúčastnení vzdali poctu všetkým obetiam banských nešťastí na Slovensku a osobitne obetiam zo štiavnických, piargskych, belianskych, hodrušských a vyhnianskych baní.

Česť ich večnej pamiatke!

Zdar boh!

FOTO: Ľubomír Lužina

Pietne podujatie ku Dňu obetí banských nešťastí na Slovensku

Pridané: 11.8.2016

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta