hlavicka
21
Oct

Stále ešte beží predaj reprezentačných slovensko-anglických knižných publikácií

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   december / 2020   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

Vo štvrtok 26. novembra 2015 bola pred samotným programom 24. Valného zhromaždenia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, odhalená vo vestibule Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici pamätná tabuľa bývalému profesorovi banskoštiavnickej Banskej akadémie Mikulášovi Podovi. Podujatie sa konalo za účasti primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej, riaditeľa SBM PhDr. Jozefa Labudu, CSc. a pracovníkov SBM, ako aj vedenia a členov Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku na čele s jeho staro-novým predsedom Ing. Richardom Kaňom. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo z príležitosti 250. výročia zriadenia Katedry matematiky, mechaniky a hydrauliky Banskej akadémie. Uvedené okrúhle výročie je dôvodom ohliadnutia sa aj za jednou z významných osobností, ktoré písali jej dejiny, Mikulášom Podom, členom spoločnosti Ježišovej – jezuitom.

Narodil sa 4. októbra 1723 vo Viedni. Pôvodne pôsobil na univerzite v Grazi, kde vyučoval matematiku a mal na starosti aj fyzikálno-astronomické zbierky a observatórium. Do Banskej Štiavnice prišiel v roku 1765, keď prijal profesúru na novozriadenej Katedre matematiky, mechaniky a hydrauliky Banskej akadémie. Bol ubytovaný v rezidencii jezuitov, v súčasnosti budova Kultúrneho centra Banskej Štiavnice a vyučovanie prebiehalo v tomto objekte Kammerhofu. Keďže v tom čase kaplnka sv. Ignáca slúžila náboženským účelom, bol M. Poda isto jej častým návštevníkom. Katedra zabezpečovala výučbu matematiky, banského meračstva, hydrauliky a banského strojníctva. M. Poda bol aj autorom troch učebníc banského strojníctva. Prvá, „Stručný opis strojov postavených v baníctve v Banskej Štiavnici v Dolnom Uhorsku“ (Praha 1771) sa zaoberá všetkými druhmi strojných zariadení , používanými v banskoštiavnickej rudnej oblasti. Druhá, s názvom: „Výpočet vzduchového stroja, ktorý v dolnouhorskom banskom meste Banskej Štiavnici na šachte Amália vynašiel, postavil a dňa 23. marca 1753 spustil pán Jozef Karol Hell, vrchný strojmajster“ (Viedeň 1770). Tretia, „Akademická prednáška o konských gápľoch postavených v Banskej Štiavnici v Dolnom Uhorsku“ (Drážďany 1773), sa zaoberá konštrukciou ťažných strojov – gápľov. Jeho účinkovanie v Banskej Štiavnici bolo ukončené v roku 1773, kedy bola Spoločnosť Ježišova na nátlak európskych panovníkov pápežom Klementom XIV. zrušená a on sa vrátil do Viedne. Tu pokračoval v súkromnej výučbe, zomrel 29. apríla 1798 vo veku 74 rokov.

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok inštalovaním tejto pamätnej tabule pokračuje v svojom predsavzatí, zameranom na skromné hmotné pripomínanie si významných dejateľov baníctva, medzi ktorých neodmysliteľne patria aj profesori slávnej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Za podnetné pripomienky k textu tabule patrí poďakovanie PhDr. Mikulášovi Čelkovi a PhDr. Jozefovi Labudovi, CSc. a za umožnenie jej umiestnenia v interiéri Kammerhofu sme povďační vedeniu Slovenského banského múzea.

Zdar Boh!

foto: Lubomír Lužina

Pridané: 1.12.2015

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta