hlavicka
21
Oct

Stále ešte beží predaj reprezentačných slovensko-anglických knižných publikácií

Sponzorovaný hosting od WebSupport.skkalendar
<<   november / 2020   >>
T Po Ut St Št Pi So Ne
1 1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30
galeria Galéria

ARCHÍV UDALOSTÍ

V nedeľu 26. júla 2015 zorganizoval Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenský zväz záhradkárov Štefultov v Dome záhradkárov na Štefultove odborný seminár s názvom „Baníctvo v štefultovskej doline”.

Seminár bol zogranizovaný pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o Štefultove  (1415 – 2015). Po otvorení seminára a privítaní hostí výkonným tajomníkom baníckeho spolku Ing. Durbákom a predsedom Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Erikom Sombathym udelil Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok svoje najvyššie vyznamenanie – čestný odznak "Za zásluhy" prof. Ing. Ivanovi Makovínymu, CSc. Toto ocenenie mu bolo udelené za jeho dlhoročnú angažovanosť v ochrane a záchrane hmotných aj nehnotmých montanistických pamiatok, za snahy o zachovávanie tradícií a náročnú historickú rekonštrukciu banskej 9-tĺkovej stupy spolu s vodným kolesom v mierke 1:2. Známy je aj pre jeho aktivitu v propagácii nehmotného kultúrneho dedičstva a publikačnú činnosť. Čestný odznak mu odovzdal v zastúpení predsedu Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Richarda Kaňu podpredseda baníckeho spolku RNDr. Karol Weis, PhD.

V programe so svojimi prednáškami postupne vystúpili PhDr. Mikuláš Čelko („Štefultov a Sitnianska v minulosti”), pani Mgr. Mária Čelková („Sakrálne pamiatky na Štefultove”), Ing. Milan Durbák („Montánne pamiatky štefultovskej doliny”), Ing. Juraj Cengel, CSc. („Horná /olovená/ huta” a „Hámor na Štefultove”) a v záverečnej prednáške prítomných s goelogickou a ložiskovou situáciou v okolí Štefultova oboznámil Mgr. Peter Žitnaň v prednáške „Žily a minerály v štefultovskej doline”.

Nemenej dôležitým bodom programu bolo slávnostné predvedenie funkčného modelu spomínanej banskej úpravárenskej stupy vo "výrobnej dielni" profesora Makovínyho. Jej štart sa bez akýchkoľvek problémov podaril a všetci prítomní sa mohli na niekoľko dlhých minút započúvať do dávno zaniknutých zvukov rudu drviacich tĺkov. Pre momentálne akútny nedostatok vody v miestnom potoku bola stupa jeho konštruktérom opatrená aj "záložným" elektrickým pohonom. Aj napriek pravidelnému ohlušujúcemu rachotu tĺkov bolo možné cítiť určitú melanchóliu a smútok za dávno zašlými časmi banskej slávy v tomto regióne.

Na záver semináru bola v priestoroch Domu záhradkárov profesorom Makovínym slávnostne otvorená trvalá expozícia dokumentov o baníctve v štefultovskej doline.

Organizátorom, rovnako ako všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že seminár naplnil svoju úlohu a okrem náučno-vzdelávacej fukcie bol pre mnohých možno inšpiráciou a návodom pre ich ďalšie aktivity...

Zdar Boh!


Foto: Lubomír Lužina

Pridané: 28.7.2015

partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta