hlavicka

Zápis a zoznam objektov

Zoznam technických objektov:

 1. Banská Štiavnica - budova SBM (Klopačka)
 2. Banská Štiavnica - objekt SBM (šachta Weiden)
 3. Banská Štiavnica - dedičná štôlňa Bieber
 4. Banská Štiavnica - dedičná štôlňa Glanzenberg
 5. Banská Štiavnica - dedičná štôlňa Svätotrojičná
 6. Banská Štiavnica - budova taviarne (Strieborná huta)
 7. Banská Štiavnica - štôlňa Klinger Krátka
 8. Banská Štiavnica - štôlňa  Klinger Dlhá
 9. Banská Štiavnica - šachte Terézia
 10. Banská Štiavnica - štôlňa Michal dopravná
 11. Banská Štiavnica - šachta Maximilián
 12. Banská Štiavnica - jama Nová na Šobove
 13. Banská Štiavnica - šachta František
 14. Banská Štiavnica - povrchové dobývky na Glanzenbergu
 15. Banská Štiavnica - šachta Zigmund             
 16. Banská Štiavnica - Akvadukt v Kysihýbli
 17. Banská Štiavnica - štôlňa Ferdinand
 18. Banská Štiavnica - šachta  Ondrej
 19. Banská Štiavnica - budova SBM (Kammerhof)
 20. Banská Štiavnica - budova Telekom (Stará nemocnica, Dom J. J. Geramba
 21. Banská Štiavnica - budovy SPŠ  S. Mikovíniho (budova banského odboru a budova chemických laboratórií Baníckej a lesníckej akadémie
 22. Banská Štiavnica - budova ... (Krečmáryovský dom, Stará pošta)
 23. Banská Štiavnica - budova mesta B. Štiavnica (Belházyovský dom)
 24. Banská Štiavnica - budova Strednej lesníckej školy (Lesnícka fakulta baníckej akadémie)      
 25. Banská Štiavnica - budova baníckej nemocnice (Pod Kalváriou)
 26. Banská Štiavnica - budova geologického oddelenia SBM (Berggericht)
 27. Banská Štiavnica - budova  Štátneho ústredného banského archívu (Fritzov dom)
 28. Banská Štiavnica - šachta Kaufhaus
 29. Banská Štiavnica - budova bývalej gravitačnej úpravne  - Šándorka
 30. Banská Štiavnica - povrchové dobývky na žile Terézia žile
 31. Banská Štiavnica -  tajch Lintich
 32. Banská Štiavnica - budova Úradu práce (Biely dom)
 33. Banská Štiavnica - budova SAŽP ( Pacher štôlňa)
 34. Banská Štiavnica - Staré mesto – technické zariadenia
 35. Banská Štiavnica - budova SBM (Pracháreň)
 36. Štiavnické Bane - strojovňa atmosferických strojov pri šachte Jozef
 37. Štiavnické Bane - budova obecného úradu (správna budova Hornej  Bieber  štôlne)
 38. Štiavnické Bane - budova pohostinstva (Banícka nemocnica)
 39. Štiavnické Bane - štôlňa Felix
 40. Štiavnické Bane - haldy šachty Ferdinand a šachty Wolf (Kamenná) na Hornej Rovni
 41. Štiavnické Bane - jama Roveň
 42. Štiavnické Bane - obytný dom (Budova banského meračstva)
 43. Štiavnické bane - obytný dom (Budova baníckej školy)
 44. Banská Belá - továreň Dinas
 45. Banská Belá - Belianska dedičná štôlňa
 46. Banská Belá - obytný dom (Olovená továreň)
 47. Vyhne - stará  štôlňa Antona Paduánskeho a štôlňa Ján
 48. Vyhne - dedičná štôlňa Hoffer
 49. Banský Studenec - podzemný kameňolom
 50. Voznica - Voznická dedičná štôlňa  (dedičná  štôlňa cisára Jozefa II.)
 51. Voznica -  Nová odvodňovacia štôlňa 
partner partner partner partner partner Voľné pracovné miesta